mormon.org På verdensplan

Derfor er jeg mormon

  • Jeg er mormon, fordi jeg føler, at denne kirke, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, er Kristi kirke på jorden. At være mormon er at være lykkelig. Vis mere

  • Jeg er medlem af kirken fordi at de ting jeg har lært deri har bragt mig tættere på Gud. Ved at studere og bede til Gud har jeg fået svar på mit spørgsmål om rigtigheden af det jeg læste, og jeg ved derfor at det kommer fra Gud. Vis mere

  • Jeg er mormon på grund af min tro på Gud og min stærke tro på familiens betydning. Jeg tror af hele mit hjerte, at min familie kan opnå lykke og evigt liv gennem Jesu Kristi lære. Mormonkirken understøtter den tro og har programmer og lærdomme, der hjælper min familie til at arbejde hen mod vores fulde potentiale. Vis mere

  • Jeg var så velsignet at blive født ind i en familie, der allerede havde evangeliets sandhed, så mine første skridt var ledt af et godt lys. Senere tilbragte jeg mine skoleår i en katolsk skole, som var den bedste i byen, hvor jeg voksede op (derfor sendte mine forældre mig i skole der) og lærte på den ene side den religion at kende og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige på den anden side, så jeg var i stand til selv at finde ud af med hele mit hjertes vished, at Guds rige på jorden og hans myndighed og hele sandheden fandtes i den kirke, som mine forældre havde undervist mig i. I mit eget hjerte følte jeg svarene på mine bønner, og Gud bekræftede for mig, at det er hans sandhed og det bedste sted at være og opdrage mine børn. Vis mere

  • Jeg har vokset op som mormon, så der har altid været en del af mig som troede på Gud. Men det er noget andet at vide at Gud findes og i virkligheden elsker mig. Jeg ved at han gør det fordi jeg har følt en bekræftelse gennem hans Hellige Ånd og har set personlige mirakler i mit liv. Tro er et specielt ord, og vores tro på Gud bliver styrket mens vi følger hans evangelium, fordi vi ser hvor meget mere lykkelig vi er med de principper. Det har ændret mit liv at vide at Gud findes og det er derfor jeg er missionær i Danmark: Jeg har en mulighed til at dele det som har hjulpet mig med andre, at de kan også blive lykkelige. Vis mere

  • DET GIVER MIG GLAEDE OG HAAB I MIT LIV! Jeg er vokset op som mormon, og hvad jeg laerer giver mig en mening med livet. Jeg elsker at vaere i kirken og foler mig hjemme, naar jeg er der. At vaere rundt om folk, der vil dig det bedste for andre, foles som om vi er en stor familie. At vaere mormon giver mig en folelse af fred.Jeg ved at undervisningen om Kristus bliver undervist i mormon-kirken. Som Apostlen Peter var belaert i 1. Peter 3:7, bliver vi beseglet til hinanden, som mand og hustru, i tid og al evighed, det betyder saa meget for mig at jeg kan vaere med min familie for evigt. Vis mere

  • Jeg er medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dage Hellige, fordi jeg har mærket Gud i mit liv, og Hans Ånd har vidnet for mig, at Kristus virkelig er vores Frelser, og at Hans myndighed til at udføre frelsende ordinancer findes i denne kirke. Det evangelium som Han underviste i, undervises i denne kirke, og Mormons Bog, som er denne religions slutsten, er virkelig Guds ord på samme måde, som Bibelen er det, og jeg har erfaret, at når jeg lever efter de principper, vi lærer om i de to skrifter, så bringer det Guds fred og lykke i mit liv. Vis mere

  • Jeg er mormon, fordi jeg endelig har fundet noget, som jeg tror på, og som har givet mig en forståelse af, hvordan jeg bør leve et succesrigt og lykkeligt liv på den mest målbevidste og tilfredsstillende måde. Gud kan tage almindelige mennesker og sætte dem i ualmindelige situationer og kan velsigne os alle på måder, vi slet ikke forstår. For at det skal ske, fortæller jeg ud fra min egen erfaring andre mennesker, at vi må give slip på vores E-G-O (Eliminer Gud omgående). Det lader til at være årsagen til næsten alle de problemer, vi står over for i vores dagligdag … Vi kan ikke overleve i denne verden uden Guds påvirkning i vores liv. Vis mere

  • Jeg har en rig arv af tro fra mine forfædre. Da jeg studerede min genealogi, fandt jeg ud af, hvordan de var, hvad de gjorde, hvem deres venner var, og hvordan deres ry var. Jeg blev rigtig glad, da jeg fandt ud af, at jeg tilhørte en ædel, værdig familie med høje moralske standarder. Da jeg skrev historier om mine forfædre, kunne jeg klart se særlige karaktertræk, der gennem tiden er gået i arv fra generation til generation, og som betyder rigtigt meget for mig. Jeg fandt ud af, at evangeliet i høj grad påvirker vores liv. Det garanterer ikke, at vi ikke får problemer, såsom sygdom, arbejdsløshed, fjendtlighed fra forskellige grupper osv. Men når jeg efterlever evangeliet, finder jeg i mig selv en styrke til at overvinde udfordringer, til at acceptere de svære og uforståelige ting, der sker i mit liv, og se dem som en mulighed for at blive bedre og udvikle mig personligt. Jeg ved, hvem jeg er. Jeg er Guds datter. Og jeg har overladt mit liv til ham. Det er ikke blind tiltro, men jeg tjekker kortet over mit liv med ham. Jeg beder ikke Gud om at gøre det for mig, som jeg ikke er parat til at bruge min tid og mine kræfter på. Jeg behandler mit liv og min families liv som en uvurderlig gave; jeg skatter det, og jeg ønsker at fylde det, så det kun er det bedste, der er tilbage at huske på. Om mange år vil jeg gerne kunne se mig tilbage, evaluere min færden og mine bedrifter og lide det, jeg ser; at jeg ikke fortryder noget, og at mit liv ikke var spildt. Jeg elsker Gud. Kirken har hjulpet min familie til at komme igennem en svær periode i vores liv. Den støtter os nu. I denne kirke har jeg fundet den vidunderlige og værdifulde kundskab om, at familier kan være sammen for evigt. Denne kundskab er forunderlig, den gør os ansvarlige – det er for al evighed! Vis mere

Ingen resultater