mormon.org

Tabangi ang uban sa bag-o nga pamaagi matag semana

Si Jesukristo, ang Kahayag sa Kalibutan, migahin og dakong panahon sa Iyang pangalagad sa pag-amuma sa mga indibidwal, tagsa-tagsa. Apil kanamo karong Pasko samtang mosunod kami sa Iyang ehemplo ug mangita og mga pamaagi sa pagpaambit sa among panahon, gugma, ug mga kapanguhaan ngadto niadtong nanginahanglan.

...

Semana 1

Dan-agi ang Kalibutan

Ang gugma ni Jesus walay kinutuban. Pagkaplag og mga pamaagi sa pagtabang og usa ka tawo sa laing bahin sa kalibutan.

...

Semana 2

Dan-agi ang imong komunidad

Adunay mga panginahanglan sa atong palibut – ang uban duol ra kaayo kanato. Himoa ang kalibutan nga mas maayong dapit, pagsugod sa imong kaugalingon nga komunidad.

...

Semana 3

Dan-agi ang imong pamilya

Sa labing puno sa kalihokan nga panahon sa tuig, pun-a ang imong panimalay sa kahayag pinaagi sa pagserbisyo niadtong imong labing suod.

...

Semana 4

Dan-agi ang Kalibutan

Pinaagi sa pagsunod ni Jesukristo, ang Kahayag sa Kalibutan, ang imong hugot nga pagtuo Kaniya mag-anam ka lig-on.

Andam sa Pagdan-ag Sa Kalibutan

ug hatag sama nga Siya mihatag?

Mga tawo nga misalmot

#Dan-agiAngKalibutan

Tan-aw samtang dungan natong Dan-agan Ang Kalibutan.

Sugdi sa kaugalingon nimong panimalay

Buot ka bang mohimo og imong kaugalingon nga plano sa Pagdan-ag sa Kalibutan? Malipay kaming mohapit ug motabang.
Palihug i-type ang value
Palihug i-type ang value
Palihug i-type ang value
 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • American Samoa
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • British Virgin Islands
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Côte d"Ivoire
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • Cape Verde
 • Cayman Islands
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Comoros
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cuba
 • Curacao
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Democratic Republic of the Congo
 • Denmark
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Ethiopia
 • Falkland Islands
 • Faroe Islands
 • Fiji
 • Finland
 • France
 • French Polynesia
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Gibraltar
 • Greece
 • Greenland
 • Grenada
 • Guam
 • Guatemala
 • Guernsey
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Ireland
 • Isle of Man
 • Israel
 • Italy
 • Ivory Coast
 • Jamaica
 • Japan
 • Jersey
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macau
 • Macedonia
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Mauritania
 • Martinique
 • Mauritius
 • Mayotte
 • Mexico
 • Micronesia
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Montserrat
 • Morocco
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Netherlands
 • Netherlands Antilles
 • New Caledonia
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • North Korea
 • Northern Mariana Islands
 • Norway
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestine
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Pitcairn
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Republic of the Congo
 • Romania
 • Saint Barthélemy
 • Saint Helena
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Martin
 • Saint Vincent and the Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • Somalia
 • South Africa
 • South Korea
 • South Sudan
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Suriname
 • Swaziland
 • Sweden
 • Switzerland
 • Syria
 • Taiwan
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turks and Caicos Islands
 • Tuvalu
 • US Virgin Islands
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States
 • Uruguay
 • Vanuatu
 • Vatican City
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Wallis and Futuna
 • Western Sahara
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe
Ang numero sa telepono dili eksaktong pagka-format
Palihug butangi og address
Palihug butangi og ngalan sa syudad
Please select a country
Please select a country
Palihug pagpili og nasud
Palihug pagpili og nasud Please select a country
Please Select
Please Select
Palihug pagpili og estado
Palihug pagpili og estado undefined
Palihug butangi og zip code
Wala mi makakita og address nga mitukma sa imong gi-type. Palihug sulayi og himo og mga kausaban niini, o mahimo kang mopili nga ipadayon kini ug isumiter ang porma. Palihug pagpili og opsyon gikan sa ubos:
Palihug pagpili og opsyon gikan sa ubos:
Salamat. Amo unya ikawng kontakon.
Naghinam-hinam ming nagpaabut sa atong panag-istoryahanay. Amo kang kontakon sa mosunod nga 24 oras aron sa pag-iskedyul sa imong appointment.

Mormon.org Chat is typing...