mormon.org Celosvětová verze

Ahoj, jmenuji se vivian muñoz

  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz

O mně

Jsem mormonka. Narodila jsem se v jedné z prvních rodin, které vstoupily do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v mé krásné zemi – Chile. Již odmalička jsem byla veliký „knihomol“; to znamená, že jsem byla velmi pilná a milovala jsem poznání, a později také vědu a medicínu. Vystudovala jsem medicínu na Chilské univerzitě a již 27 let se zabývám léčbou a prevencí nemocí, které jsou spojeny s výživou, jako jsou obezita a cukrovka. Zhruba 15 let jsem pracovala jako poradkyně v ranních pořadech na několika televizních stanicích a učila jsem lidi, jak se lépe stravovat, a podařilo se mi v mnoha z nich probudit opravdový zájem o tato témata. To, že mohu učit zásadám evangelia, jak se starat o své tělo jako o chrám, stejně jako jsem se to učila od svých učitelů v Církvi i na univerzitě, považuji za skvělou příležitost. Vdala jsem se za úžasného muže, který sloužil jako misionář Církve v Argentině, a máme 7 skvělých dětí, dva vnuky a malou vnučku, která se má narodit v srpnu 2015. Jsem nesmírně šťastná, že jsem členkou Církve. Je úžasné vědět, že Ježíš je Kristus, náš Spasitel a příklad, který můžeme následovat… A že rodiny nemusí přestat existovat, když „nás smrt rozdělí“, ale mohou být věčné. A já vím jak!

Proč jsem mormon

Byla jsem požehnána tím, že jsem se narodila v rodině, která již znala pravdu evangelia, takže již odmalička jsem byla vedena dobrým světlem. Později jsem absolvovala celou školní docházku v katolické církevní škole, která byla nejlepší školou ve městě, kde jsem vyrůstala (a proto mě tam moji rodiče zapsali), a když jsem se na jedné straně seznamovala s tímto náboženstvím, a na druhé straně s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů, mohla jsem sama pro sebe poznat, se vší jistotou v srdci, že království Boží na zemi a Jeho pravomoc a úplná pravda se nacházejí v Církvi, kde mě učili moji rodiče. V srdci jsem pocítila odpovědi na své modlitby a Bůh mi potvrdil, že toto je Jeho pravda a to nejlepší místo, kde mám být a vychovávat své děti.

Jak vám pomáhá Duch Svatý?

Odmalička mívám jedinečné, zvláštní prožitky spojené s komunikací se svým Stvořitelem skrze osobní modlitbu. V životě mé pocity, myšlenky a prožitky častokrát doprovázely po té, co jsem Ho požádala o pomoc a o odpovědi na to, co mě trápilo, klid a útěcha a dostalo se mi vedení. Vzpomínám si na temné, deštivé, studené noci, kdy jsem se jako malá dívka budila vyděšená k smrti a s vírou se modlila k Bohu a prosila Ho, aby utišil mé obavy, a tu jsem pocítila nesmírný pokoj a uvědomovala si, jak mě strach opouští a vrací se mi hřejivý pocit klidu, a později bezpečí, protože jsem věděla, že On je mi na blízku, že mě skutečně zná a že jsem pro Něj důležitá, že mě miluje a chce pro mě to nejlepší. To je ten důvod, proč se mnou mluví skrze Svatého Ducha opravdu o čemkoli, o co Ho ve víře požádám. Zároveň pokaždé, když jsem Ho s úzkostí naléhavě prosila, aby mi pomohl najít něco, co jsem ztratila a co pro mě bylo důležité, jsem se mohla vrátit na místo, které už jsem prohledala, a mnohokrát jsem našla to, co jsem ztratila, ale až poté, co jsem Ho o to požádala, nikoli dříve. Později, když jsem byla starší, jsem se pokaždé, když jsem se seznámila s nějakým zajímavým či zvláštním mladým mužem, obracela v modlitbě k Nebeskému Otci, abych zjistila, zda by mi pomohl najít toho nejlepšího muže, se kterým bych mohla být šťastná. A pokaždé jsem dostala odpověď; mnohokrát zněla „Ne,“ a pouze jednou zněla „Ano“! Byl to opravdu úžasný den!

Jak žiji podle své víry

Každý týden v neděli vstáváme s rodinou brzy, abychom mohli jít na církevní shromáždění, kde obnovujeme smlouvy, které jsme uzavřeli, když jsme byli pokřtěni. Je úžasné vědět, že navzdory tomu, že se nevidíme příliš často, dělají moje děti Andrea a Francisco, kteří mají své vlastní rodiny, totéž tam, kde žijí, a zapojují se se svými dětmi do stejných činností jako my. Jsme neustále spojeni! Austin (14 let) a Elizabeth (16 let) jsou na nohou již v 5 hodin ráno, stejně jako bývali v tom věku jejich starší sourozenci, aby se od 6 hodin od pondělí do pátku mohli účastnit lekcí zaměřených na studium písem (semináře) v naší kapli a odtamtud jít do školy (stejně jako jsem to v jejich věku dělala já, celé čtyři roky!). Když od inspirovaných učitelů slyšíte věčné pravdy od Boha určené pro život a dostáváte odpovědi na všechno, co vás znepokojuje v mládí, a na to, co má věčný význam, pociťujete v duši radost. Nedokážu si představit svůj život bez Církve. Štěstí, které pociťuji jako dcera, sestra, manželka a matka, pramení z větší části z toho, čemu jsem se naučila a co jsem zažila ve snaze žít podle evangelia Ježíše Krista.