mormon.org Celosvětová verze

Ahoj, jmenuji se Ricardo

  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez

O mně

Jsem Ricardo. Jsem bavič. Pracuji v oblasti turistického ruchu a volnočasových aktivit. Jsem průvodce a učím v tanečních kurzech. Rád chodím na procházky, směji se, tancuji, čtu, přemýšlím a chodím na procházky se svou ženou, abychom si popovídali. Mám moc rád přírodu. Mám rád dobré filmy, a hlavně mám radost ze života.

Proč jsem mormon

Jsem mormon, protože se domnívám, že tato církev, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, je Kristova církev na zemi. Být mormon znamená být šťastný.

Jak žiji podle své víry

O Církvi jsem se dozvěděl, když mi bylo dvanáct let, prostřednictvím svých starších sourozenců, kteří mě seznámili s misionáři. Ti mě učili evangeliu a vyzvali mě, abych se pomodlil, abych zjistil, zda to, čemu mě učí, je pravdivé. A tak jsem se pomodlil a ve dvanácti letech jsem poznal, že toto poselství je pravdivé a že Kniha Mormonova je slovo Boží, a rozhodl jsem se dát se pokřtít. Všechny ty roky v Církvi hrají v mém životě důležitou roli. Účastnil jsem se semináře a institutu, což jsou programy pro mladé, které jsou zaměřeny na výuku evangelia. Také jsem byl jako misionář v jedné nádherné zemi – v Bolívii. V Církvi jsem sloužil a sloužím v různých pověřeních a povoláních – jedním z těch, která se mi obzvláště líbí, je sloužit v Církvi s mladými lidmi, jako jsem já. Díky evangeliu vidím, jak se můj život změnil k lepšímu. Také jsem byl svědkem této změny u mnoha jiných lidí, kteří uplatňují pravdivé zásady, jimiž je evangelium tvořeno. Mám pocit, že jsem velmi nablízku Bohu a Jeho Synu, Ježíši Kristu. Miluji Je a jsem si jist, že i Oni milují mě. Mám o tomto evangeliu svědectví a celým srdcem jsem přesvědčen o tom, že je pravdivé, že Ježíš Kristus je skutečná bytost, vzkříšená a nesmrtelná. Mám toto evangelium a vše, čemu učí, moc rád.