mormon.org Celosvětová verze

Proč jsem mormon

  • Protože jsem pocítil velmi úžasný pocit. Naplnilo mě to radostí, láskou ke všemu, co vidím a odpuštění ke každému. Dalo mě to hodně a ještě stále dává v této době. A vím, že stát se mormonem nebyla pro mě žádná chyba. Nikdy jsem toho nelitoval. Vždy mě to naplnilo radostí a štěstím. Hlavně když čtu v knize Mormon. Zobrazit více

  • Moje obrácení na víru bylo jasné a silné. Byla jsem ateista a od doby mého obrácení mám stále silnější svědectví o Ježíši Kristovi a jeho oběť a příklad. Zobrazit více

  • Jsem mormon, protože jsem konečně našel něco, o čem jsem přesvědčen, že mi to dává vizi ohledně toho, jak vést úspěšný a štěstím naplněný život, který bude nanejvýš smysluplný a uspokojivý. Bůh může přivést obyčejné lidi do neobyčejných situací a požehnat každému z nás tak, jak to lze jen těžko pochopit. Říkávám lidem, že aby se to, podle mých zkušeností, mohlo stát, je zapotřebí odložit své ego a přestat odsouvat Boha stranou. Zdá se, že právě toto je příčinou téměř všech problémů, jimž v každodenním životě čelíme… V tomto světě nelze bez Božího vlivu v našem životě obstát. Zobrazit více

  • Jsem mormonka, protože jsem se rozhodla, že chci vést takový život; je to ta správná cesta, která mi umožňuje pomáhat lidem kolem sebe a dávat jim pozitivní příklad. Vím, že moji rodiče učinili to nejlepší rozhodnutí, když se obrátili k evangeliu, protože nám – to jest bratrům a mně – to dalo příležitost poznat lásku, kterou Nebeský Otec chová ke svým dětem zde na zemi. Vím, že jsem na správné cestě, protože to pociťuji v srdci. Zobrazit více

  • Od narození jsem členem Církve a moji předci přešli pláně z Nauvoo, a tak mám v Církvi hluboké kořeny. Především vím, že Církev je pravdivá, a velmi miluji svého Spasitele. Zobrazit více

  • Jsem mormon, protože se domnívám, že tato církev, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, je Kristova církev na zemi. Být mormon znamená být šťastný. Zobrazit více

  • Vyrůstal jsem jako člen této Církve a když jsem dospíval, podařilo se mi uvědomit si a pochopit, proč jsem mormon. Dospěl jsem k závěru, že jsem mormon, protože věřím tomu, že rodinné vztahy jsou věčné a že je nedokáže zpřetrhat ani smrt. Jsem mormon, protože věřím, že společně jako rodina dokážeme jeden druhého ochraňovat před nebezpečími tohoto světa, můžeme si navzájem pomáhat zůstat morálně čistými a mít na paměti, že jsme věčná rodina. Jsem mormon, protože chápu, že jsem synem Boha, který mě miluje a kterého miluji já: Boha, který je skutečný a hmatatelný a na něhož se každý z nás může obrátit. Jsem mormon, protože rozumím tomu, že potřebujeme Spasitele, Vykupitele, aby nám pomohl vrátit se k Bohu, jenž nás stvořil. Jsem mormon, protože znám důležitou a rozhodující roli ženy při vytváření a uskutečňování onoho plánu štěstí. Ale hlavně jsem mormon, protože vím, že jednoho dne budu moci spolu se všemi svými nejdražšími žít navždy. Zobrazit více

  • Vyrostl jsem v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Vždy se mi líbilo, jaký důraz klade Církev na rodiny. Jako rodina jsme chodili na církevní shromáždění a každé pondělí večer jsme mívali rodinný domácí večer. Z písem jsme se učili o Ježíši Kristu a o Jeho životě a učení. Tím, že jsme vyrůstali na mléčné farmě, jsme měli příležitost pracovat spolu, a díky tomu jsme si byli blízcí. Když jsem opustil domov, chtěl jsem sloužit na misii, ale potřeboval jsem sám pro sebe poznat, že Církev je pravdivá. Prostřednictvím usilovného studia a modliteb jsem zjistil, že každý z nás to může poznat sám pro sebe. Vím, že Ježíš Kristus žije, že mě miluje a že se můžeme vrátit do Jeho přítomnosti, abychom s Ním žili jako rodiny. Zobrazit více

  • Když jsem poznala Církev, byla jsem ještě velmi mladá, ale časem jsem začala pociťovat, že jsem se rozhodla správně. Nedokážu si představit svůj život bez evangelia Ježíše Krista, protože je mi v životě stálou oporou, a právě díky němu jsem tou ženou, matkou, dcerou, sestrou, manželkou a přítelkyní, kterou jsem. Když jsem začala číst Knihu Mormonovu, připadala mi jako neuvěřitelný příběh o úžasných lidech, ale pak mi začal v srdci sílit pocit vděčnosti Bohu za to, že mohu poznat, že vše, co čtu, je pravdivé, a za to, že každé takové slovo, které bylo napsáno, je v mém životě pomocí, pokladnicí poznání a cenným poučením. Je to kouzelná kniha, z níž se pokaždé, když ji čtu, naučím něčemu novému. Miluji toto evangelium, protože jsem se díky němu naučila mít ráda své bližní a s jistotou jsem poznala, že pokud budu dělat to, co je správné, budu moci být se svými blízkými na věčnost. Zobrazit více

  • Byla jsem vychována jako Svatá posledních dnů a vždy jsem měla pocit, že to, čemu věřím a čemu se učím v církvi, je logické. A musím se přiznat, že já mám logické věci ráda – u mě to funguje. Když mi bylo něco přes 20, sloužila jsem na misii pro Církev SPD, což ohromně posílilo mou víru. Pracovala jsem také úzce s Dr. Stephenem Coveym, jenž je úžasným příkladem člověka, který žije podle své víry a doslova za ni dýchá. Slyšela jsem mnoho jeho přednášek o Proroku Josephu Smithovi a o osobních ponaučeních, která získáváme z Josephova zážitku s Bohem Otcem a Jeho Synem Ježíšem Kristem. Jedno z oněch ponaučení se týká božského potenciálu, který má každý z nás – poznání toho, že v nás je skutečné DNA božskosti, což nám poskytuje porozumění tomu, KDO jsme i ČÍ jsme. Přesto to však oslovilo především mou mysl. Teď poskočme o několik let dopředu… Dnes jsem vdaná za muže svých snů a máme dítě, u něhož diagnostikovali postižení, které mě vyděsilo k smrti – autismus. V tu chvíli jsem si uvědomila, že to, jak budu vnímat jeho potenciál, by mohlo změnit život mého chlapečka. Protože jsem v mysli věděla, že Matthew má úžasného ducha – a když jsem vylila srdce Bohu, získala jsem o tom nepochybné ujištění i v hloubi srdce. Žádná nálepka jeho potenciál nezmění a já, jako jeho matka, mám zodpovědnost vyjadřovat mu jeho hodnotu a potenciál způsobem, který ho bude inspirovat k tomu, aby to viděl sám. Ono jisté poznání – toho, KDO jsem a kdo je on, spolu s poznáním toho, ČÍ jsme – se v mém životě stalo hybnou silou, která mi poskytuje potřebný nadhled, zatímco se s obtížemi snažím vypořádávat s problémy a výzvami, které souvisejí s výchovou takového syna, jako je můj drahý Matthew. Zobrazit více

Žádné výsledky