mormon.org Celosvětová verze

Jak žiji podle své víry

  • V poslední době pracuji s mladými a jsou neuvěřitelní, plní života, ale také není snadné je oslovit, neustále jim vymýšlet program a bavit je, a zároveň jim dávat rady a být jim dobrým příkladem někoho, kdo překonal překážky. Když jsem to zvládl já, tak proč ne oni!!!! Zobrazit více

  • Neustále se snažím dělit o evangelium s přáteli a známými. Byla bych moc ráda, kdyby se každý stejně jako já mohl těšit z požehnání, kterých se člověku dostává, když se v životě zaměřuje na evangelium. Zobrazit více

  • Žiji podle své víry tak, že se denně modlím o samotě i se svou rodinou. Učím své děti lásce a soucitu a dalším vlastnostem Ježíše Krista. Snažím se chovat ke svým bližním tak, jak by se k nim podle mě choval Spasitel. Chodím v neděli na shromáždění a pomáhám učit děti ve věku 3 až 12 let, což mi pomáhá učit se evangeliu a lépe mu porozumět. Zobrazit více

  • Vždycky jsem měla příležitost učit v Církvi, a to mi pomohlo rozvíjet moji osobnost a pomáhat druhým. V současné době na nedělních shromážděních působím jako dirigentka. Hudbu mám moc ráda! Také učím v Nedělní škole pro dospělé a je úžasné, že z každé lekce, kterou učím, se mohu něčemu naučit i já sama – učím se pořád. Mám blízký vztah k Ježíšovi, protože vím, že je to můj bratr a přítel a v nejtěžších okamžicích je mi vždy nablízku. Zobrazit více

  • V církvi jsem 22 let a za tuto dobu jsem měla několik povolání, které mě vždy posunuly o kousek dál v mojí znalosti evangelia, ale především rozvíjely mou touhu sloužit ostatním. Byla jsem prezidentkou PS, učitelkou v primárkách, rádkyní v PS, učitelkou denního semináře. Nyní jsem povolána prezidentkou PS v okrsku Brno a také učím NŠ u nás v odbočce. Zobrazit více

  • Služba druhým je jedno z největších požehnání v mém životě. Když sloužíte druhým, naplňuje vás to a přivádí blíže k našemu Spasiteli Ježíši Kristu. Na našich nedělních církevních shromážděních jsem měl dosud příležitost pracovat s mladými jako učitel, ale i s dospělými a v mnoha dalších povoláních. Hezké je na tom to, že se všichni snažíme vést lepší život a navzájem si pomáhat. Hlavní je, abychom se učili z písem a snažili se žít tak, jak si přeje Ježíš Kristus, abychom žili. Zobrazit více

  • Podle své víry žiji tím, že sloužím; tomu učil sám Mistr. Vzpomínám si, jak jsem si dala za cíl, že budu sloužit v místním domově důchodců. Připravila jsem pro ně štědrovečerní večeři, přinesla jim dárky a věnovala čas, abych jim něco přečetla nebo si prostě jen vyslechla jejich vyprávění. Byl to jedinečný zážitek. Hodně jsem se toho naučila a takto jsme pomáhali s mladými členy Církve. Ve svém televizním pořadu uplatňuji to, čemu jsem se naučila ohledně vytváření zásob potravin a správného hospodaření, tak abych mohla čelit těžkostem s pozitivnějším postojem, a díky tomu vše zvládala. Každý den žiji podle své víry osobně i s rodinou, abychom se zlepšovali. Nejsem dokonalá, ale snažím se zlepšovat v tom, co dělám, abych mohla pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. Ráda pomáhám druhým a učím je tomu málu, co vím. Recept na nějaké jídlo je jako víra. V evangeliu je zapotřebí několika různých přísad, aby byl výsledný pokrm dokonalý. Totéž platí i pro víru, evangelium, lásku, rodinu, charisma i snahu být dobrým příkladem. Když takto i jinak pomáháme svým bližním, dokážeme uvařit skvělé jídlo. Všichni máme v kuchyni ty správné přísady, ale nevíme, jak je správně použít, abychom uvařili něco výtečného. Podobně i v životě musíme používat jednotlivé přísady, abychom dodali patřičnou chuť svému jídlu i svému životu. Tomu i dalším věcem nás učí evangelium, a tak to pojďme používat s vírou. Zobrazit více

  • Pevně věřím tomu, že Bůh nám často dává zážitky, které nás mění a učí, abychom dokázali pomáhat druhým a pozvedat je. Můj manžel je dětský zubař a rád pomáhá dětem, které mají nějaké zvláštní potřeby, a díky našim zkušenostem s naším vlastním dítětem, které má zvláštní potřeby, mám silnou touhu pomáhat ostatním rodičům, kteří čelí podobným problémům. Nedávno jsme pořádali několik akcí pro rodiče s názvem Moc potenciálu. Cílem bylo pomoci nám soustředit se na potenciál našich dětí spíše než na to, abychom se zaobírali jednáním či dalšími problémy, které občas mohou odvracet naši pozornost od toho, čím se děti mohou stát – vždy najdeme to, co hledáme, takže když ve svých dětech budeme hledat to nejlepší, najdeme to, a v důsledku toho se k nim budeme chovat jinak. Také jsem začala psát blog nazvaný Small Victories Big Miracles [Malá vítězství, velké zázraky], abych si připomínala, že se mám soustředit na maličkosti, které bych jinak možná přehlédla a které představují zázraky, za než musím být vděčná. Jsem v důsledku toho teď poněkud zranitelná, protože jde o blog, kde „si vylévám srdíčko“, a já dávám raději přednost profilu „superžena, která má všechno pod kontrolou“, jak jsem se dříve prezentovala. Zobrazit více

  • V církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů mám povolání, jako president nedělní školy a učitel, kde jsem jako vedoucí pro všechny učitele nedělní školy.Mým úkolem je spravovat a udržovat vyučování ve správném řádu, aby to bylo v pořádku. Celkem mám na starosti 3 třídy. 1.třída: Zásady evangelia - zde se učí základy evangelia, je to určeno hlavně pro nové členy, 2.třída: Nedělní škola pro mládež, kde se učí s Písem, 3.třída: Nedělní škola pro dospělé, kde se učí všichni zbývající členové, hlavně dospělí. Právě tento rok se učí s Bible o Novém Zákonu. Angažuji se také jako domácí učitel, kdy se svým společníkem navštěvujeme rodiny v církvi a snažíme se jim pomoct, co oni zrovna potřebují. Občas zorganizuji i církevní akci a měl jsem tu příležitost minulý rok a byla to akce ping pongový turnaj. Kde se hrálo hlavně teda pro zábavu, ale taky se hrálo o ceny. Taky velmi rád pomáhám v těch dalších církevních akcí. Jako je například listopadový večer, kde se všichni můžeme sejít a to nemusí být jenom lidé s církve. Jsou na ten večer přichystané různé programy, jako je například stolní hry či jiné, hraje se tam i na kytaru, sdílíme spolu zážitky s dovolených a výletů, učí se i tanec a tak dál. Máme zde i kurzy angličtiny, kdy se můžou všichni přidat. Velmi rád jsem na rodinných domácích večerech, kdy se sejme a hrajeme různé hry a bavíme se. Zobrazit více

  • O Církvi jsem se dozvěděl, když mi bylo dvanáct let, prostřednictvím svých starších sourozenců, kteří mě seznámili s misionáři. Ti mě učili evangeliu a vyzvali mě, abych se pomodlil, abych zjistil, zda to, čemu mě učí, je pravdivé. A tak jsem se pomodlil a ve dvanácti letech jsem poznal, že toto poselství je pravdivé a že Kniha Mormonova je slovo Boží, a rozhodl jsem se dát se pokřtít. Všechny ty roky v Církvi hrají v mém životě důležitou roli. Účastnil jsem se semináře a institutu, což jsou programy pro mladé, které jsou zaměřeny na výuku evangelia. Také jsem byl jako misionář v jedné nádherné zemi – v Bolívii. V Církvi jsem sloužil a sloužím v různých pověřeních a povoláních – jedním z těch, která se mi obzvláště líbí, je sloužit v Církvi s mladými lidmi, jako jsem já. Díky evangeliu vidím, jak se můj život změnil k lepšímu. Také jsem byl svědkem této změny u mnoha jiných lidí, kteří uplatňují pravdivé zásady, jimiž je evangelium tvořeno. Mám pocit, že jsem velmi nablízku Bohu a Jeho Synu, Ježíši Kristu. Miluji Je a jsem si jist, že i Oni milují mě. Mám o tomto evangeliu svědectví a celým srdcem jsem přesvědčen o tom, že je pravdivé, že Ježíš Kristus je skutečná bytost, vzkříšená a nesmrtelná. Mám toto evangelium a vše, čemu učí, moc rád. Zobrazit více

Žádné výsledky