mormon.org Celosvětová verze

Jak vám pomáhá Duch Svatý?

  • Odmalička mívám jedinečné, zvláštní prožitky spojené s komunikací se svým Stvořitelem skrze osobní modlitbu. V životě mé pocity, myšlenky a prožitky častokrát doprovázely po té, co jsem Ho požádala o pomoc a o odpovědi na to, co mě trápilo, klid a útěcha a dostalo se mi vedení. Vzpomínám si na temné, deštivé, studené noci, kdy jsem se jako malá dívka budila vyděšená k smrti a s vírou se modlila k Bohu a prosila Ho, aby utišil mé obavy, a tu jsem pocítila nesmírný pokoj a uvědomovala si, jak mě strach opouští a vrací se mi hřejivý pocit klidu, a později bezpečí, protože jsem věděla, že On je mi na blízku, že mě skutečně zná a že jsem pro Něj důležitá, že mě miluje a chce pro mě to nejlepší. To je ten důvod, proč se mnou mluví skrze Svatého Ducha opravdu o čemkoli, o co Ho ve víře požádám. Zároveň pokaždé, když jsem Ho s úzkostí naléhavě prosila, aby mi pomohl najít něco, co jsem ztratila a co pro mě bylo důležité, jsem se mohla vrátit na místo, které už jsem prohledala, a mnohokrát jsem našla to, co jsem ztratila, ale až poté, co jsem Ho o to požádala, nikoli dříve. Později, když jsem byla starší, jsem se pokaždé, když jsem se seznámila s nějakým zajímavým či zvláštním mladým mužem, obracela v modlitbě k Nebeskému Otci, abych zjistila, zda by mi pomohl najít toho nejlepšího muže, se kterým bych mohla být šťastná. A pokaždé jsem dostala odpověď; mnohokrát zněla „Ne,“ a pouze jednou zněla „Ano“! Byl to opravdu úžasný den! Zobrazit více

Žádné výsledky