mormon.org Celosvětová verze

Ahoj, jmenuji se Grant

  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler

O mně

Jsem již třetí generací farmářem na mléčné farmě. Jako mladý jsem farmu miloval. Rád jsem pracoval se svými rodiči a osmi sourozenci. Toužil jsem vychovat své děti tak, jak jsem byl vychován sám. Vystudoval jsem vysokou školu a vrátil jsem se k mlékařině. Ve druhém ročníku vysoké školy jsem poznal svou lásku a vzali jsme se. Založili jsme rodinu a byli jsme požehnáni jedním synem a čtyřmi dcerami. Moc nás bavilo být součástí jejich života a dnes se těšíme ze svých vnoučat. Věřím, že díky tvrdé a společné práci získaly naše děti i vnoučata úctu k rodině a životu. Stal jsem se členem pátrací a záchranné služby SAR, získal kvalifikaci záchranáře a vstoupil jsem do okresního spolku dobrovolných záchranářů. Díky tomu, že mohu sloužit lidem v našem městě, zažívám velikou radost ze služby a z toho, že měním život druhých k lepšímu.

Proč jsem mormon

Vyrostl jsem v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Vždy se mi líbilo, jaký důraz klade Církev na rodiny. Jako rodina jsme chodili na církevní shromáždění a každé pondělí večer jsme mívali rodinný domácí večer. Z písem jsme se učili o Ježíši Kristu a o Jeho životě a učení. Tím, že jsme vyrůstali na mléčné farmě, jsme měli příležitost pracovat spolu, a díky tomu jsme si byli blízcí. Když jsem opustil domov, chtěl jsem sloužit na misii, ale potřeboval jsem sám pro sebe poznat, že Církev je pravdivá. Prostřednictvím usilovného studia a modliteb jsem zjistil, že každý z nás to může poznat sám pro sebe. Vím, že Ježíš Kristus žije, že mě miluje a že se můžeme vrátit do Jeho přítomnosti, abychom s Ním žili jako rodiny.

Jak žiji podle své víry

Služba druhým je jedno z největších požehnání v mém životě. Když sloužíte druhým, naplňuje vás to a přivádí blíže k našemu Spasiteli Ježíši Kristu. Na našich nedělních církevních shromážděních jsem měl dosud příležitost pracovat s mladými jako učitel, ale i s dospělými a v mnoha dalších povoláních. Hezké je na tom to, že se všichni snažíme vést lepší život a navzájem si pomáhat. Hlavní je, abychom se učili z písem a snažili se žít tak, jak si přeje Ježíš Kristus, abychom žili.