mormon.org Celosvětová verze

Ahoj, jmenuji se Юлия (Yulia)

  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya
  • Yulia Dobrovolskaya

O mně

Ráda vařím, hraji stolní tenis a plavu. Ráda maluji akvarely a vyšívám obrázky. Učím se cizí jazyky. Skládám hudbu. Jsem matka tří dětí. Vystudovala jsem hudbu. Momentálně jsem dirigentkou mládežnické hudební skupiny. Jsou v ní úžasní hudebníci. Má práce s nimi je zdrojem inspirace a štěstí. Celý život jsem byla obklopena hudbou. Je to má kreativní laboratoř. Tito hudebníci jsou moji přátelé a jsme lidé podobného smýšlení. Je to těžká práce, ale přináší mé duši velkou radost. Mám ráda děti. Jsou různé, ale velmi aktivní, zvídavé a odhodlané. Moc je těší učit se nové věci o tomto světě. Hrajeme si spolu a učíme se. Když mají děti o něco zájem a baví je to, dokáží donekonečna objevovat, vítězit a dosahovat úspěchů. Ráda se zdokonaluji a rozvíjím svou duši.

Proč jsem mormon

Moji předkové mi zanechali bohatý odkaz víry. Když jsem studovala svou genealogii, dozvěděla jsem se, jací to byli lidé, co dělali, s kým se přátelili a jakou měli pověst. Když jsem zjistila, že patřím k ušlechtilým a zasloužilým rodinám s vysokými mravními měřítky, pocítila jsem opravdové štěstí. Zapisovala jsem si příběhy o svých předcích a jasně jsem při tom viděla, jak určité charakterové vlastnosti přecházely z generace na generaci a jak velkou hodnotu pro mne mají. Zjistila jsem, že evangelium výrazně ovlivňuje náš život. Nezaručuje nám sice, že se nám vyhnou problémy, jako jsou například nemoci, ztráta práce, nepřátelství některých skupin lidí a tak dále. Když však žiji podle evangelia, nacházím v sobě sílu překonávat překážky, přijímat obtížné a nepochopitelné věci, které přicházejí do mého života, a vidím je jako šanci se zlepšit a více rozvinout svou osobnost. Vím, kdo jsem. Jsem dcera Boží. A svěřila jsem Mu svůj život. Není to slepá důvěra, znamená to, že s Ním konzultuji mapu svého života. Nežádám Boha, aby za mě udělal to, čemu nejsem připravena věnovat svůj čas a úsilí. Přistupuji ke svému životu i k životu členů své rodiny jako k neocenitelnému daru, vážím si ho a přeji si, abych ho naplnila jen těmi věcmi, které stojí za to, abych si je navždy pamatovala. Chtěla bych se po mnoha letech ohlédnout zpět, zhodnotit cestu svého života a své úspěchy a vidět, že se mi můj život líbí, že není čeho litovat a že nebyl promarněný. Miluji Boha. Církev pomohla naší rodině přežít obtížná životní období. Podporuje nás i dnes. V této Církvi jsem našla podivuhodné a vzácné poznání toho, že rodina může být spolu navždy. Tato znalost je úžasná, činí nás zodpovědnými --- je to na celou věčnost!

Jak žiji podle své víry

Jeden z nejnezapomenutelnějších zážitků v mém životě jako křesťanky se odehrál v souvislosti s mým rodným městem. Jednou jsem byla pověřena, abych zorganizovala výbor, který by dobrovolně pomáhal našim místním úřadům tím, že by se staral o parky a další rekreační oblasti. Bylo to pro mě něco nového. Byla to příležitost podělit se s lidmi kolem sebe o vysoká morální měřítka, podle kterých žijeme v naší rodině a mezi členy Církve, a říci jim, že jsme křesťané a snažíme se přijímat Pánovu výzvu, abychom „sloužili svým bližním“. Našli jsme ta správná slova, setkali se s úředníky a stanovili termíny společných akcí s našimi členy. Byla radost vidět všechny ty rodiny, mládež a starší lidi, jak jsou sjednoceni v úžasné službě svému rodnému městu! Práce byla dobře zorganizována a vykonávali jsme ji radostně. Neustále jsme slýchali pozitivní ohlasy ohledně toho, jak se ta či ona oblast města zlepšila - byla čistší a vábnější. Všichni byli s výsledkem spokojeni! Měla jsem příležitost učit mladé ženy v našem sboru. Každá z nich má jiný charakter, výchovu a ač jsou mladé, mají i životní zkušenosti. Je zázrak pozorovat, jak jim rady, které získávají při lekcích, pomáhají mít vyšší sebevědomí a vážit si sama sebe jako jedinečné osobnosti. Dívky se učí mít rády svou rodinu a cítit se s ní dobře. Rozvíjejí své talenty, hluboce se zamýšlejí nad životními cíli a prioritami. Tyto dívky ve svém mládí také nacházejí sílu vyhýbat se drogám, alkoholu a tabáku, pornografii, vulgarismům a plýtvání časem na sociálních sítích na internetu. Oblékají se cudně, ale vkusně, poslouchají dobrou hudbu a pozitivně ovlivňují své vrstevníky svým příkladem. Jsem hrdá na úspěchy, jichž tyto dívky dosahují, obdivuji jejich lásku k životu, přátelství a to, s jakou sebedůvěrou kráčejí životem. Tyto dívky toho mohou v rodině a ve společnosti mnoho dosáhnout.