mormon.org Celosvětová verze

Ahoj, jmenuji se Angie Pamela Wong Diaz

  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong
  • Angie Wong

O mně

Moc ráda vařím a jím. Můj pořad o vaření je jiný, protože učím o evangeliu a o vaření v rámci rodiny, což je důležité. V kuchyni se učíme jednotě, vytváříme tradice a projevujeme lásku; pomáháme si, děkujeme si a dělíme se o vše se svými dětmi. Tomu mě naučili rodiče a tomu učím i já své děti již od doby, kdy byly malé. Pomocí receptů, kurzů a workshopů učím sestry a ženy, jak se doma rozvíjet v oblasti soběstačnosti. Pro ženy, které se potýkají s problémy v životě, doma či v práci a které mají děti, to není snadné. Ale dá se to zvládnout. Každé ráno, když se vzbudím, se modlím o to, abych zahájila nový a krásný den. Usmívám se a jsem šťastná, a proto to bude snadné. Jako matku tří malých dětí mě má práce velmi zaměstnává. Děti jsou v mém životě to nejdůležitější. A oporou mi je můj úžasný manžel. Ten pořad děláme společně jako manželé a navzájem si jako rodina pomáháme. V životě se snažím dosahovat svých cílů a vydávat ze sebe to nejlepší. Jsem jediná žena v televizi, která v tom pořadu pracuje a která se snaží být spravedlivou členkou Církve, a vždy se snažím druhým pomáhat. Ale vím, že učím evangeliu a jsem příkladem sobě i ostatním.

Proč jsem mormon

Rodiče mě vychovali v Církvi. Jsem mormonka. V životě jsem se naučila určité věci jako dospívající, pak jsem dospěla a dnes si uchovávám svá měřítka. Díky vlastním zážitkům a zkušenostem jsem poznala, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je pravá církev. Modlila jsem se, abych to pochopila, a obdržela jsem odpověď. Každý den se mi to potvrzuje skrze požehnání, která získávám, a skrze příležitosti k růstu. Vím, že jsem dcera Boží, že Bůh existuje, že mi dal Ježíše jako Spasitele a že jedině já se mohu rozhodnout, zda Ho budu následovat, nebo ne. On odpovídá na mé modlitby. V životě jsem pochopila, že abychom se mohli jako jednotlivci zlepšovat, musíme ve zkouškách vidět to pozitivní. A proto je s evangeliem snazší překonávat životní těžkosti. Tomu mě evangelium naučilo v každodenním životě. Vidím to na svých dětech, když je učím evangeliu a když pronášejí modlitby a děkují a prosí o něco tou svou dětskou řečí. A proto bez jakýchkoli pochyb vím, že to je pravda, protože jsem toho svědkem v osobním životě i v životě mé rodiny. Jsme díky tomu silnější.

Jak žiji podle své víry

Podle své víry žiji tím, že sloužím; tomu učil sám Mistr. Vzpomínám si, jak jsem si dala za cíl, že budu sloužit v místním domově důchodců. Připravila jsem pro ně štědrovečerní večeři, přinesla jim dárky a věnovala čas, abych jim něco přečetla nebo si prostě jen vyslechla jejich vyprávění. Byl to jedinečný zážitek. Hodně jsem se toho naučila a takto jsme pomáhali s mladými členy Církve. Ve svém televizním pořadu uplatňuji to, čemu jsem se naučila ohledně vytváření zásob potravin a správného hospodaření, tak abych mohla čelit těžkostem s pozitivnějším postojem, a díky tomu vše zvládala. Každý den žiji podle své víry osobně i s rodinou, abychom se zlepšovali. Nejsem dokonalá, ale snažím se zlepšovat v tom, co dělám, abych mohla pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. Ráda pomáhám druhým a učím je tomu málu, co vím. Recept na nějaké jídlo je jako víra. V evangeliu je zapotřebí několika různých přísad, aby byl výsledný pokrm dokonalý. Totéž platí i pro víru, evangelium, lásku, rodinu, charisma i snahu být dobrým příkladem. Když takto i jinak pomáháme svým bližním, dokážeme uvařit skvělé jídlo. Všichni máme v kuchyni ty správné přísady, ale nevíme, jak je správně použít, abychom uvařili něco výtečného. Podobně i v životě musíme používat jednotlivé přísady, abychom dodali patřičnou chuť svému jídlu i svému životu. Tomu i dalším věcem nás učí evangelium, a tak to pojďme používat s vírou.