mormon.org Celosvětová verze

Ahoj, jmenuji se Tessa

  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger
  • Tessa Winger

O mně

Před rokem a půl jsem byla jakožto manželka a matka dvou malých dětí (tříletého a dvouletého) v jednom kole, přičemž jsem si zvykala na nové prostředí poté, co jsme se krátce předtím přestěhovali na východní pobřeží. Pomáhala jsem učit ve školce, kam chodila dcera, a snažila jsem se přitom pečovat o domov jako matka v domácnosti. Život byl krásný! Uprostřed toho všeho mi byl diagnostikován Hodgkinův lymfom, čtvrté stadium rakoviny. Od té doby se můj život točí okolo návštěv lékařů a chemoterapií, zatímco se stále snažím být co nejlepší manželkou a matkou. Poté, co jsem prodělala transplantaci kmenových buněk, nemoc konečně ustoupila, ale v únoru 2012 mi byla diagnostikována znovu… Rakovina se vrátila, a já s ní prostřednictvím nejnovějších špičkových léčebných metod bojuji znovu, přičemž někdy v létě podstoupím transplantaci kostní dřeně od svého bratra. Daří se mi vše zvládat díky Boží pomoci, přátelům a sousedům, kteří jsou ochotni pohlídat děti, uvařit a modlit se za nás, a rovněž díky úžasnému manželovi a širší rodině a víře, kterou upevnila moje první zkušenost s rakovinou před dvanácti lety.

Proč jsem mormon

Jsem mormonka díky své víře v Boha a silnému přesvědčení o důležitosti rodiny. Z celého srdce věřím, že moje rodina může prostřednictvím učení Ježíše Krista dosáhnout štěstí a věčného života. Mormonská církev toto přesvědčení potvrzuje a poskytuje programy a učení, které mojí rodině pomáhají pracovat na tom, aby dosáhla svého plného potenciálu.

To, že chodím na shromáždění, mi pomáhá, abych se po zbytek hektického týdne soustředila na to důležité. Osobní svědectví druhých, která si pokaždé na shromáždění vyslechnu, mi pomáhají budovat mé vlastní svědectví a posilovat mou víru.

Jak žiji podle své víry

Žiji podle své víry tak, že se denně modlím o samotě i se svou rodinou. Učím své děti lásce a soucitu a dalším vlastnostem Ježíše Krista. Snažím se chovat ke svým bližním tak, jak by se k nim podle mě choval Spasitel. Chodím v neděli na shromáždění a pomáhám učit děti ve věku 3 až 12 let, což mi pomáhá učit se evangeliu a lépe mu porozumět.