mormon.org Celosvětová verze

Ahoj, jmenuji se Margarita

  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez

O mně

Jsem mladá žena, která má plno snů a cílů, jichž se snažím den za dnem dosáhnout. Mám zrakové postižení (nevidomost), v ničem mě to však neomezuje, naopak mě to posiluje, zatímco denně čelím výzvám života. Mé postižení mi umožňuje, abych život viděla z jiné perspektivy, pomáhá mi uvědomit si, že na tomto světě nejsme sami, stejně jako já spoléhám na někoho dalšího, my všichni spoléháme na druhé, ačkoli si to mnoho lidí nepřipouští. Život je díky tomu krásnější, jakmile jsme schopni dohlédnout za hranice svých vlastních zájmů. Líbí se mi má práce masérky, protože mám pocit, že mohu pomáhat lidem nejenom fyzicky, je to skvělá práce, taková, kde není potřeba zraku, ale citu – pacientovu důvěru a náklonnost si musím zasloužit. Je krásné pociťovat, že masáží mohu změnit něčí náladu a přístup. Jsem paralympijská sportovkyně, rychlá dráhová běžkyně, členka Národního paralympijského atletického svazu Chile. Toto běžecké dobrodružství jsem začala, když mi bylo 20 let. Stalo se jednou z největších výzev mého života. Není to snadné, zažila jsem těžká období, ale i mnoho úspěchů, nejenom medailí, dokončení každého tréninku, ale i to, že jsem se naučila jíst vyváženě, prohrávat, být vytrvalá a sebevědomá. Toto vše je pro mě úspěch. Mohu upřímně říci, že cvičení mi změnilo život, zajistilo mi mnoho štěstí a úspěchu.

Proč jsem mormon

Členkou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsem od narození, na shromáždění chodím s rodinou. Náboženství je pro mě vším, je to můj život. Boží láska mi dodává sílu, abych i nadále den za dnem bojovala, život pro mě není lehký, nicméně když pochopíte, v čem spočívá účel vaší existence tady na zemi, když víte, kde jste byli před tím, než jste se narodili, proč tady jste a co se stane, až zemřete, každá oběť, každá zkouška, každá těžkost má svůj účel a stojí za to, abychom se snažili i nadále. Vždy jsem věřila v Boha, rodiče mi byli příkladem, vychovali mě v křesťanské rodině. Nejsme dokonalí, ale usilujeme o to, abychom jednoho dne byli. Často se mě lidé ptají: „Proč jsi mormonka? Proč tě takto rodiče vychovali, žiješ v bublině!“ Já ale nemohu popřít, kým jsem a co pociťuji, pro mě neexistuje jiný způsob života, není to povinnost, ani tradice, toto chci pro sebe a svou budoucí rodinu. Mám těžký život, nicméně zkoušky, problémy nebo těžkosti mě od Církve nevzdálily, právě naopak, má víra každým krokem posílila. Vím, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů má pravdu. Vím, že Nebeský Otec a Ježíš Kristus žijí, mám je bezpodmínečně ráda, vím, že nás milují, a proto Bůh vytvořil plán štěstí pro všechny své děti. Jeho láska je tak veliká, že nám na svět poslal Ježíše Krista. Jsem si jistá, že bych nemohla mít lepšího přítele než Ježíše Krista; když On za mě dal svůj život, já mohu udělat cokoli, co ode mne požaduje. Jsem Bohu vděčná za to, že mám v životě takový poklad nevyčíslitelné hodnoty – jeho evangelium, poklad tak obrovský, že se z něj může radovat každý. Chci se o něj dělit každý den svého života … Nepochybuji o tom, že být mormonkou znamená být šťastná!!!

Jak žiji podle své víry

Víra v Boha a Ježíše Krista mě denně motivují, abych byla lepší, proto se o ni snažím dělit s každým, koho znám. Učit druhé je můj způsob, jak být požehnáním pro jejich život, ať už slovy, nebo příkladem. Mám pocit, že mě Bůh zná velmi dobře, a proto všechny mé úkoly a povolání v Církvi nějak souvisejí s výukou. Byla jsem učitelkou zásad evangelia, což je třída, které se účastní každý, kdo chce poznat Církev a zjistit o ni více, a také noví členové. Po dobu tří let jsem byla učitelkou semináře, církevního programu pro mládež ve věku 14 až 18 let, který jim pomáhá učit se o Ježíši Kristu a jeho učení a o dávných prorocích a apoštolech, jak o nich hovoří písma. Díky tomu, že jsem učila mládež, byl můj život požehnán a zcela se změnil. Láska, kterou mi prokazovali, mě naplňovala štěstím. To, že jsem viděla, jak se den ode dne mění, aby byli lepší, mi dodávalo sílu, abych tak také činila, a to, že jsem s nimi prožívala léta dospívání, jejich výzvy a trápení mi, zatímco jsem se snažila vžít do jejich situace, připomínalo, že jsem si těmito léty také prošla. Jsem si jistá, že vše, čemu jsem je učila, jim v určité fázi života pomůže, a oni si vzpomenou, čemu se naučili a pomůže jim rozhodnout se správně. Nyní jsem učitelka v Primárkách pro děti ve věku 4 až 8 let a tyto děti naplňují můj život i srdce. Svou nevinností, roztomilostí a pokorou mě učí mnohem více, než já je, mají mě rády a činí mě šťastnou. Jsem šťastná, když mohu věnovat svůj čas druhým v Církvi. Pomáhá mi to zapomenout na mé vlastní problémy, protože si uvědomuji, že jsou v porovnání s jejich problémy vlastně malé, a uvědomila jsem si, že je toho hodně, za co mohu být vděčná, abych život viděla v lepším světle a učila se z krásných zkušeností druhých.