mormon.org Celosvětová verze

Proč nemají ženy v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů kněžství? Jaké vedoucí pozice v Církvi mají mormonské ženy?

Oficiální odpověď

Gordon B. Hinckley, dřívější president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, řekl:

„Ženy nemají kněžství, protože to tak ustanovil Pán. Je to součástí Jeho programu. V této Církvi mají ženy význačné postavení. Muži jsou v této Církvi držiteli úřadů kněžství. Ale ženy mají v této Církvi výsadní postavení. Mají svou vlastní organizaci. Byla založena v roce 1842 Prorokem Josephem Smithem a nazvána Pomocné sdružení, protože původním cílem této organizace bylo poskytovat pomoc těm, kteří jsou v nouzi. Stala se z něj, myslím, největší organizace žen na světě. … Mají své vlastní úřady, své vlastní předsednictvo, svou vlastní komisi. Totéž platí i pro tu nejmenší jednotku Církve, ať už je kdekoli na světě. …

Ano, muži mají kněžství. Ale má manželka je mou společnicí. V této Církvi muž nikdy nekráčí před svou ženou, ani za ní, ale po jejím boku. V tomto životě, v tomto velkém podniku, jsou rovnocennými partnery.“

  • My ženy v Církvi máme štěstí, že jsme si vědomy svého zvláštního místa v Božím plánu, a toto místo a úloha se navzájem doplňují a dokonale nám umožňují dosáhnout štěstí v rodině a na věčnosti. Můžeme být manželkami, společnicemi a rádkyněmi mužů, kteří jsou nositeli kněžství, a něčím jedinečným, úžasným a zvláštním, co nás spojuje s Nebeským Otcem – můžeme být matkami, a tudíž můžeme dát hmotné tělo duchovním dětem Božím a dostane se nám oné úžasné zkušenosti, kdy je nosíme v lůně, kojíme je, vychováváme a učíme v tomto životě tak, aby mohly být samostatnými, šťastnými bytostmi. Je to zdrojem ohromné radosti! Jsem šťastná, že jsem žena a matka. Zobrazit více

Žádné výsledky