mormon.org Celosvětová verze

Co znamená Slovo moudrosti, o kterém mormoni mluví?

Oficiální odpověď

Naše tělo je drahocenný dar od Boha. V roce 1833 Bůh zjevil Josephu Smithovi zdravotní zákon, aby nám pomohl udržovat tělo a mysl zdravé a silné. Tento zákon je znám jako Slovo moudrosti. (Viz Nauka a smlouvy 89:1–21.)

Kromě toho, že Bůh v tomto zákoně klade důraz na prospěšnost správné stravy a fyzického a duchovního zdraví, nabádá nás, abychom nepožívali tyto látky:

  • Tabák.
  • Alkohol.
  • Kávu a čaj.
  • Drogy.

Těm, kteří se Slovem moudrosti budou řídit, Bůh slibuje velká fyzická i duchovní požehnání. Odborníci v dnešní době propagují podobné zásady, které milující Bůh zjevil Josephu Smithovi téměř před dvěma stoletími.

  • Zobrazit více

  • Jako lékařka zaměřená na výživu a cukrovku věřím, že je mou povinností vydat z hloubi srdce a mysli svědectví o tom, že Slovo moudrosti je přikázání, které Josephu Smithovi, proroku Znovuzřízení, dal Bůh. Mnoho lidí řekne: „To jsou dobré rady pro zdravý život,“ ale já říkám: „Ne! Je to něco víc: je to čisté zjevení z nebes!“ Je to ryzí znalost od Boha, která přišla v době (v 19. století), kdy lidské vědění bylo tak omezené, že si nikdo nedokázal vůbec představit například to, že by konzumace nadměrného množství zvířecího masa namísto bílkovin rostlinného původu (jako jsou například luštěniny) a užívání tabáku mohly být po celém světě původcem – mezi jinými příčinami – 2/3 chronických onemocnění, a dokonce úmrtí! Například původcem onemocnění kardiovaskulárního systému a rakoviny. Je to příkladem toho, jak ve své 27leté lékařské praxi bývám svědkem božskosti tohoto přikázání, které obdržel Prorok Joseph Smith, a vidím, jak se mění život lidí, kteří si chodí pro lékařské rady, a pomáhám jim na základě souhrnu všech znalostí, které jsem obdržela. Pociťuji radost pokaždé, když pacient v důsledku zlepšení svého životního stylu překoná obezitu, cukrovku nebo dyslipidémii, a stane se z něj člověk plný života, zdravý a šťastný. Zobrazit více

Žádné výsledky