mormon.org Celosvětová verze

Jaká požehnání můžete získat z četby Knihy Mormonovy, Bible a dalších písem?

Oficiální odpověď

Když budete studovat písma, přiblížíte se Bohu a bude se vám lépe dařit vést spravedlivý život. Studium písem vám přinese více radosti, naděje a pochopení Božího plánu a vaší role v tomto plánu.

Ježíš Kristus vás zve, abyste „hodovali“ na Jeho slovech. (Kniha Mormonova, 2. Nefi 32:3.) To znamená mnohem více než jen příležitostné čtení písem. Hodovat na slovech znamená studovat je, přemýšlet o nich, porovnávat verše, učit se pasáže zpaměti, střežit je jako poklad a radovat se z nich.

Když budete hodovat na písmech a budete prosit Boha o porozumění, Duch Svatý vám dá poznat, že jsou pravdivá. (Viz Kniha Mormonova, Moroni 10:4, 5.) Přiblížíte se Bohu. Vaše víra v Ježíše Krista a láska k Němu vzrostou. Obdobně vzroste i vaše přání konat dobro a být takovým, jako je On.

  • Je snadné v životě zabřednout do bezcílného shonu a někdy i zanedbávat to, co vám přináší požehnání. Tento článek mi velmi pomohl stanovit si priority… MOBILNÍ TELEFON VERSUS PÍSMA Říkal jsem si, co by se stalo, kdybychom zacházeli s písmy stejně jako se svým mobilním telefonem? Co kdybychom je nosili v kabelce nebo po kapsách? Co kdybychom se pro ně vraceli, když je zapomeneme? Co kdybychom se do nich párkrát za den letmo podívali? Co kdybychom je denně hodinu nebo déle používali? Co kdybychom si z nich přečetli zprávy? Co kdybychom s nimi zacházeli tak, jako bychom bez nich nemohli žít? Co kdybychom je dávali ostatním darem? Co kdybychom je využívali na cestách? Co kdybychom je používali v případě nouze? To vás přiměje říct: „No, člověče… Kde mám písma?“ Na rozdíl od našich mobilních telefonů: Jediný plán pasuje na všechny. Neomezené použití. Žádné poplatky za roaming. Vždy máte signál. Lze je použít v horách i v tunelu. Jsou zdarma, bez skrytých poplatků, ANIŽ byste se kdy museli obávat, že vám písma někdo odpojí, protože KRISTUS už účet zaplatil! Zobrazit více

Žádné výsledky