mormon.org Celosvětová verze

Jak můžeme posílit svou víru v Ježíše Krista?

Oficiální odpověď

Alma, prorok z Knihy Mormonovy, přirovnal víru k seménku. Pokud seménko zasadíte a budete o něj pečovat, vzklíčí a nakonec přinese i plody, je-li to seménko dobré. (Alma 32:28–43.) S vírou je to také tak. Pokud dodržujete Boží přikázání, studujete Jeho slovo a máte přání věřit v Krista, víra ve vašem nitru poroste.

  • Věřím, že svou víru v Krista můžeme posílit pokaždé, když činíme jeho vůli. Je to tak snadné! Když uděláme to, co je správné, okamžitě pocítíme radost a klid. Jakou další odpověď bychom mohli chtít? Přesně tak, jak učil sám Spasitel: „Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, tenť bude uměti rozeznati, jest-li to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe.“ Já, Vivian Muñozová, vím, že Pán NIKDY nemluvil sám od sebe! On je Kristus, Syn živého Boha, náš Pán a Spasitel, a pokaždé, když činím Jeho vůli a jsem spravedlivá a věrná, znovu pociťuji platnost onoho mocného slibu, který nám dává: budeme vědět, zda je opravdu Tím, kým říká, že je. A já znovu pociťuji, že je to pravda! Zobrazit více

Žádné výsledky