mormon.org Celosvětová verze

Platí nějaká omezení na základě rasy nebo barvy pleti v souvislosti s tím, kdo se může stát členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a kdo může získat kněžství?

Oficiální odpověď

V souvislosti s členstvím v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů neexistují žádná omezení kvůli rase nebo barvě pleti. Stejně tak neexistují v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů žádná omezení kvůli rase nebo barvě pleti v souvislosti s udílením kněžství.

Oficiální prohlášení Církve uvádí: „.Každý věrný způsobilý muž v Církvi může obdržeti svaté kněžství s mocí používati jeho božskou pravomoc a těšiti se se svými milovanými z každého požehnání, jež z něho vyplývá, včetně požehnání chrámu. Podle toho všichni způsobilí mužští členové Církve mohou býti vysvěceni ke kněžství bez ohledu na rasu nebo barvu pleti.“
(Nauka a smlouvy, Oficiální prohlášení – 2.)

Gordon B. Hinckley, dřívější president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, potvrdil tuto zásadu, když hovořil na setkání organizace National Press Club ve Washingtonu D.C.: „Věříme v ono staré rčení, že když lidé přiloží ruku k dílu, práce jde snadněji. Máme laické kněžstvo a každý muž, který je toho hoden, je oprávněn toto kněžství obdržet.“

  • Ne, nejsou. Jsem nositelem kněžství, což je úžasným požehnáním pro mě samotného i pro mou rodinu. Po nějakou dobu omezení existovala a jak se zdá, bylo to Církvi pokládáno za zlé, ale vezměte v úvahu toto…Podle toho, co jsem sám nastudoval, neexistovala v minulém století ve Spojených státech ani jinde ve světě jediná církev či náboženství, které by nějakým způsobem neuplatňovaly segregaci či diskriminaci. Lidé mají k dokonalosti daleko. (Což je důvod, proč VŠICHNI v životě potřebujeme vliv milujícího Boha.) V polovině 19. století byli vedoucí naší Církve obzvláště pronásledováni za to, že dovolovali otrokům, aby žili mezi mormony a byli členy Církve, za což tyto vedoucí pomazávali dehtem, váleli v peří, bili, a dokonce vyháněli z jejich domovů. Když totiž v roce 1844 Joseph Smith (první prorok Církve Svatých posledních dnů) kandidoval na prezidenta Spojených států, jedním z hlavních bodů jeho programu bylo zrušení otroctví do roku 1850. To se ve státě, kde byli otroci majetkem, nesetkalo s příliš velkým pochopením. Stejně jako lidé jiného vyznání, i my usilujeme o to, abychom se zlepšovali prostřednictvím toho, že budeme v plné míře žít podle zásad, jimž učil Spasitel, řádku za řádkou, předpis za předpisem. Zbývá jen dodat, že písmech Svatých posledních dnů je otištěno oficiální prohlášení, které oznamuje světu, že v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů jako celku není povolena jakákoli forma diskriminace na základě barvy pleti, a to na jakémkoli stupni organizace. Nejsem si vědom toho, že by existovalo mnoho náboženství, která by měla takovýto oficiální dokument na stránkách písem, jako je tomu v případě písem používaných Svatými posledních dnů. V osobním zjevení spočívá veliká moc a toto zjevení může být dáno kterémukoli člověku, který hledá Pána a touží poznat Jeho vůli…Je to úžasné! Zobrazit více

Žádné výsledky