mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Надя (Nadejda)

  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva
  • Nadejda Kosheleva

Mahitungod Nako

Ang akong kinabuhi pirme lang dunay gibuhat ug kaistorya. Ganahan ko makig-uban sa mga tawo. Tinuod! Dili ko mahimutang sa usa ka lugar. Kada adlaw gusto kong dunay buhaton nga bag-o. Nagtuo ko nga ang tawo kinahanglang mouswag kada minuto, kay may panahon ta. :) Sa una, hapit tanan nakong panahon trabaho ra, apan nakaamgo ko nga ang pamilya ug mga higala mao ang labing importante nga gihatag sa Dios nato. Usa sa labing bililhon sa akong kinabuhi mao ang akong kaluha. One can only dream of having such a sister. :)

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Gihigugma nako ni Jesukristo pag-ayo, ug nasayud ko nga ang tinuod nga kalipay makita lang kon kita duol sa Iyang ebanghelyo, sa tinubdan sa Iyang hunahuna ug kahibalo mahitungod Kaniya. Such a source for me is The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I know that living by His words means a happy life. I want to be happy today, here and now. And I am already happy. :)

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ako dunay lain-laing mga responsibilidad sa Simbahan. Karon ako ang may katungdanan sa organisasyon sa mga bata atol sa mga miting sa ward. Ang panahon nga akong magahin uban sa mga bata nindot kaayo. Nakat-on ko og tinuod nga gugma gikan nila. Duna usab koy mga responsibilidad sa student council, nga mag-organisar og lain-laing mga kalihokan alang sa mga batan-on. Ganahan kaayo ko mohimo niini. Bisan unsa pa ka lisud niini, makalingaw kaayo!! Duna koy daghang mga higala sa Simbahan, ug sila nahimo nakong tinuod nga kalig-on ug suporta.