mormon.org Tibuok kalibutan

Ako usa ka Mormon.

Samtang ang among mga kaagi ug mga kasinatian managlahi, kami managsama nga adunay hugot nga pasalig kang Jesukristo, sa usag usa, ug sa among mga silingan. Tan-awa kini nga mga istorya kabahin sa pagtuo sa inadlaw nga pagpakabuhi sa Mormons. Mahimo sab kang makighimamat sa Mormons dinhi .