mormon.org Tibuok kalibutan

Sa unsang paagi nga ang paghimo og matarung nga mga pagpili makatabang kanato nga mohimo og dugang pa nga matarung nga mga pagpili?

  • Dihang nagkita mi ni Laura dili ko aktibo sa simbahan, iyang gipasabut nako nga di ko kinahanglang perpekto maningkamot lang gyud. Dali ra kadto nakong nasabtan. Dihang akong gisugdan, mas nagkasayon ang pagpili sa maayo . Daghan ang ipakita

Walay Resulta