mormon.org Tibuok kalibutan
Glenn Mark Buquing Painagan: ulitawo, misyonaryo, Mormon.

Hi Ako si Glenn Mark Buquing Painagan

Mahitungod Nako

ako usa ka ulitawo ug usa ka misyonaryo ni Jesukristo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

mas nasabtan nako ang iyang mga plano para sa akoa. ug gihapon ako nasayud nga kining simbahana ang tinoud nga simbahan dinhi sa kalibutan, ug ako nasayud nga ang basahon ni mormon tinoud sya mao kini ang nagtabang kanako nga mamahimong maayo nga tawo matag adlaw.

Personal nga mga Istorya

Ngano nga ang Mormons magmisyon?

isip usa ka mormon ug usa ka priesthood holder mahinungdanon kaayu nga mamisyon arun maipadangat sa uban ang gipahiuli nga ebenhelyo ni jesukristo ug arun para buhaton ang akong duty isip priesthood bearer sa atong amahan sa langit.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

ako kasamtangang nagaserbisyo isip usa ka misyonaryo sa Simbahan ni jesukristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. ug ako gatudlo sa iyang kinatibuk-ang ebanhelyo.