mormon.org Tibuok kalibutan
Dylan-Sage: misyonaryo, hawaiian, cebuano, sa hugot nga pagtuo, Mormon.

Hi Ako si Dylan-Sage

Mahitungod Nako

Ako usa ka Mormon tungod kay ako nasayud, ug sa pag-ayo holistically, nga niini nga Simbahan mao ang tinuod. Ako mao lamang ang aktibo nga miyembro sa akong pamilya. Ang akong hugot nga pagtuo sa kanunay armas tungod sa akong daku-lola ug sa mga aktibo nga moapil diha sa akong kinabuhi. Mormonismo, alang kanako, mao ang makataronganon. Ang Plano sa Kaluwasan mao usab ang usa ka dako nga bahin sa kon nganong ako usa ka Mormon. Ang usa ka Hawaiian, ang kamahinungdanon sa sa pagkahibalo asa ako gikan sa, nga Ako mao, ug diin ko na ang pasigo, paum-um sa akong DNA. Ingon nga nailhan nga ang tanan dinhi sa yuta kaniadto uban sa Dios ug sa atong oportunidad sa pagbalik sa pagpuyo uban kaniya pinaagi sa mga pagpili nga atong gihimo samtang dinhi sa yuta mao ang usa ka talagsaon nga butang.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ako usa ka Mormon tungod kay ako nasayud, ug sa pag-ayo holistically, nga niini nga Simbahan mao ang tinuod. Ako mao lamang ang aktibo nga miyembro sa akong pamilya. Ang akong hugot nga pagtuo sa kanunay armas tungod sa akong daku-lola ug sa mga aktibo nga moapil diha sa akong kinabuhi. Mormonismo, alang kanako, mao ang makataronganon. Ang Plano sa Kaluwasan mao usab ang usa ka dako nga bahin sa kon nganong ako usa ka Mormon. Ang usa ka Hawaiian, ang kamahinungdanon sa sa pagkahibalo asa ako gikan sa, nga Ako mao, ug diin ko na ang pasigo, paum-um sa akong DNA. Ingon nga nailhan nga ang tanan dinhi sa yuta kaniadto uban sa Dios ug sa atong oportunidad sa pagbalik sa pagpuyo uban kaniya pinaagi sa mga pagpili nga atong gihimo samtang dinhi sa yuta mao ang usa ka talagsaon nga butang.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ako buhi ang akong hugot nga pagtuo pinaagi sa aktibo sa Simbahan. Ako wala gihimo sa daghan nga mga simbahan og mga calling, apan ako nagtabang sa daghang mga kapasidad. Gitudloan ko sa kanunay nga pag-ampo. Gikan sa pag-ampo sa kasulatan nagsugod sa pagbasa. Gikan sa pagtuon sa kasulatan nagsugod sa seminary. Ug ang seminary sa BYU-Hawaii. Ang akong pagpamatuod mao ang, ug padayon sa pag-uswag.