mormon.org Tibuok kalibutan
Moroni: Cebu, Bohol, Negros Occidental, Cebuano, Mormon.

Hi Ako si Moroni

Mahitungod Nako

Nagminyo man ko sa mga napulo ka mga tuig ug aduna an mi og upat ka mga anak nga babaye. Marketing ang akong trabaho ug I have been doing it para sa walo ka mga tuig. Pero nagtrabaho ko uban sa akong company karon duha ka tuig lang. Ganahan man ko sa pagdagan ug sa playing sports, like basketball, tennis, softball, ug football. Ganahan man ko og music ug sa pagkanta. Malipayon ko kaayo nga Mormon man ko.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mormon man ko kay nasayud ko nga niining simbahan tinuod ug niini gikan sa Dios.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Mormon man ko kay nasayud man ko nga tinuod man ang niining simbahan. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw aduna sa tibuok nga ebanghelyo ni Jesukristo dinhi sa kalibutan. Nasayud ko nga tinuod ang Basahon ni Mormon. Uban sa Basahon ni Mormon ug sa Biblya magduol man ta sa Dios. Nasayud nga kon pagampo man ta bahin sa mga kasulatan nga ang Espiritu Santo mag-testify nga tinuod man on niining simbahan. Nasyud ko nga buhi man ni Jesus Christ ug Ang Simbahan ni Jesukristo sa mag Santos sa Ulahing mga Adlaw mo ang Iyang simbahan dinhi sa Earth.