mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si まつもとゆきひろ (Matsumoto "Matz" Yukihiro)

  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro
  • Matsumoto "Matz" Yukihiro

Mahitungod Nako

Gikan ko sa Yonago City, sa Tottori Prefecture, sa Japan. Ang Yonago City wala kaayoy daghang mga tawo, apan nindot kini nga dapit nga dunay dagat ug mga bukid. Nainteresado ko sa programming sa dihang high school pa ko, ug nag-eskwela og computer science sa Tsukuba University, nagtrabaho ko isip programmer. Sukad sa 1993 nagdesenyo ko ug nagpalambo sa open-source Ruby programming language. Ang Ruby nahimong popolar kaayo nga programming language sa kalibutan, ug gigamit kini sa daghang paagi, lakip sa web. Sukad sa 1997 nagpuyo ko sa Matsue City, sa Shimane Prefecture, nga dili kaayo layo diin ako nagdako. Nindot kini nga siyuad. Duna koy asawa ug upat ka anak. Ang akong duha ka magulang nga anak nga babaye nag-eskwela sa Tokyo, ug ang duha ka manghud—usa ka lalaki ug babaye—nagpuyo uban namo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang unang hinungdan nga nahibalo sa Simbahan ug ebanghelyo sa dihang ang akong mga ginikanan nakabig, sa gamay pa ko. Hagit kadto sa akong mga ginikanan nga mahimong Kristiyano niining dili Kristiyano nga nasud sa Japan. Human ako modako diha sa ebanghelyo, nag-eskwela ko sa kolehiyo ug nagpuyo sa akong kaugalingon. Apan kon ako mag-ampo uban sa tinuod nga tuyo sa akong kaugalingong pagtuo, ako nakaamgo nga duna koy pagtuo ni Jesukristo. Ug dayong nagserbisyo ko isip full-time missionary aron masultian nako ang uban bahin niini.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagserbisyo ko sa Japan Okayama Mission. Sukad niana nagserbisyo ko og daghang mga responsibilidad sa Simbahan. Ako karon ang first counselor sa Matsue Ward bishopric. Niini nga rehiyon, nga wala kaayoy mga miyembro sa Simbahan, duna koy responsibilidad usab sa pagtudlo sa mga bata sa Primary ug kabatan-onan sa seminary.