mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Frank Mansuetto

  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto
  • Frank Mansuetto

Mahitungod Nako

Ganahan kong mangisda sa inilang Atlantic ocean kon dili nako kauban ang akong napulo ka apo. Ganahan kaayo ko sa sports sa Ny mao nga motan-aw ko sa mga dula kutob sa mahimo. Natawo ko sa Brooklyn sa Italyanong pamilya ug nahimong Sundalo atol sa Vietnam era. Miadto ko sa Vietnam ug didto ko sulod sa usa ka tuig sa Phu Bai, dili layo sa Hui nga karaang kapital sa Vietnam. Daghan ko og kasinatian sa akong tulo ka tuig sa militar. Ang akong asawa si Thea ganahan og art ug sagad ming moadto sa Metropolitan Museum of Art sa NYC. Magluto ming duha ug ganahan nga mangaon og bag-o ug makalingaw nga resipe. May paborito mi nga Indian, Italian ug Japanese nga restaurant. Duna mi upat ka anak nga naa sa Virginia Beach, Madison New Jersey, Idaho falls, ug sa Siyudad sa Salt Lake.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Wow! pagkanindot nga panaw sa kinabuhi. Nahitabo ni human sa Vietnam ug dihang miuli ko human sa dili makahimuot nga pagdawat sa mga higala, may usa pa ko ka tuig nga magpadayon sa Militar. Dunay panahon sa akong pagpuyo sa Ft Lewis washington state naghunahuna ko unsay akong buhaton inigkahuman sa akong panerbisyo. Kanunay kong mobati nga ang kinabuhi dunay laing kahulugan kay sa ipakatawo lang ug mamatay. Kon mao man kana nagtuo ko nga ang pagpakabuhi wala kaayoy kahulugan. Tingali walay labut sa karelihiyuso, ang rason nganong usa ko ka Mormon tungod kay gipangayo ko kini. Gusto kong mahibalo unsay buhaton human sa akong panerbisyo sa militar ug nasurprisa nga relihiyon ang tubag sa akong pangutana imbis talagsaong konsepto o sekreto. Nasurprisa ko niini ug dili kini ang akong gusto o gipaabut. Apan ania ko usa ka Mormon, makalingaw ang pamaagi sa kinabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naa mi sa di kasarangan nga dapit sa kalibutan diin ang mga Mormons diyutay ra. Diyutay ra mi dinhi. Nagserbisyo ko sa simbahan dihang nabunyagan ko human sa akong panerbisyo sa militar sa France sulod sa duha ka tuig, isip Branch President sa Queens ug daghan pa kaayong mga calling sama sa Young Men President ug scouting hangtud sa High Council. Gibuhat ko kining tanan, sama sa ubang Mormons niini nga bahin sa kalibutan. Miserbisyo ko kay gihangyo ko ug ganahan sab kong motabang sa uban. Gihatagan ko og daghan ug ipakigbahin ko kini kon akong mahimo.