mormon.org Tibuok kalibutan
chacha: nurse, dapitanon, Mormon.

Hi Ako si chacha

Mahitungod Nako

simple lang ang akong gusto sa kinabuhim mao ang makatabang sa uban ug magmalipayon kauban sa akong pamilya.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

hugot ang akong pagtuo sa simbahan ni Jesukristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw tungod kay dinhi nako nakita ang paglaum ug kamatuoran sa kinabuhi, ang plano sa Ginoo para kanatong iyang mga anak, ug ang pagiya niya kanako sa akong kinabuhi.

Personal nga mga Istorya

Palihug ipasabut ang kabahin nga nahimo sa pag-ampo sa imong kinabuhi?

pinaagi sa pag-ampo kita makaistorya sa atong langitnong amahan,, ug pinaagi sad sa pag-ampo akong nabati ang presensya ug paghigugma sa Ginoo, nga dili ko nya pasagdan sa bisan unsang pagsulay nga muabot sa akong kinabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

akong hilig ang pag-apil sa mga serbisyo pangkomunidad ug charity institution, apan bisan asa man ako mapunta ako gihapon ipakita ang maayong ehemplo isip usa ka mormon.