mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Max Perez

  • Max Perez
  • Max Perez
  • Max Perez
  • Max Perez

Mahitungod Nako

Minyo ko. Duna koy tulo ka anak, permaculturist, mag-uuma, imbentor ug entrepreneur ko. Igahin nako ang akong panahon sa pag-uma sa kabukiran sa Puerto Rico. Nagtudlo usab ako sa uban unsaon nga makasustenir ug makadaginot. Ganahon kong mobasa og teknikal nga mga libro, magkat-on bag-ong butang, mag-imbento ug pagdiskobre og mapuslanon nga butang nga magamit sa pagtabang sa uban. Daghang panahon akong igahon sa akong pamilya, mga estudyante ug sa komunidad.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mormon ko tungod kay kini ra nga simbahan ang nakatubag sa akong tanang pangutana ug tungod kay kini ang tinuod nga ebanghelyo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagsunod ko sa pagtuo sa pagserbisyo sa uban tungod kay nasayud ko nga ang Dios buhi. Gimahal ko Niya ug gipili ko Niya nga motrabaho sa Iyang buhat niining katapusang dispensasyon.