mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Karina

  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas
  • Karina Navas

Mahitungod Nako

Ako si Karina Tapia Navas; ganahan ko og sports, labi na sa Judo. Ang pag-adto sa beach usa sa akong paborito. Ikaduha ko sa upat ka anak. Nag-eskwela ko og Physical Therapy ug nagpuyo ko karon sa akong igsoong babaye, sa iyang bana ug sa akong duha ka pag-umangkon si Noelia ug Camila. Ang akong ganahan mao ang paggahin og panahon uban sa akong mga higala ug pamilya. Ganahan ko maghimo og dessert alang nila.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon kay mao kana ang kinabuhi nga gusto nako, mao kini ang sakto nga dalan ug ang paagi nga ako makatabang ug mahimong positibo nga ehemplo sa mga tawo. Nasayud ko nga ang akong mga ginikanan nakahimog maayong desisyon sa ilang pagkakabig sa ebanghelyo, tungod kay nakahatag kana og oportunidad-sa akong igsoon ug nako- nga makahibalo sa gugma sa Langitnong Amahan alang sa iyang mga anak dinhi sa yuta. Nasayud ko nga ako anaa sa saktong dalan tungod kay mao kana ang gibati sa akong kasingkasing.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Kanunay kong maningkamot sa pagpakigbahin sa ebanghelyo sa mga higala ug mga tawo nga akong nailhan. Ganahan ko nga ang tanan makadawat sa mga panalangin nga akong nadawat sa akong kinabuhi, nga gigiyahan sa ebanghelyo.