mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Jeff Decker

  • Jeff Decker
  • Jeff Decker
  • Jeff Decker
  • Jeff Decker
  • Jeff Decker
  • Jeff Decker
  • Jeff Decker

Mahitungod Nako

Bana ug amahan ko sa 4 ka anak. Nagpuyo sa malinawng lungsod kay nagtubo ko sa busy ug saba nga dapit sa habagatang California. Naimpluwensya gyud ko sa akong amahan kinsa makiglumba, mo-customized ug mangolekta og daang sakyanan. Nagtrabaho ko isip opisyal nga tigdesinyo sa Harley Davidson Motorcycle Co. Swerte ko nga nagtrabaho ko sa butang nga hilig nako o ganahan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Natawo ug gipadako ko nga Mormon. Nagsumpay ni nako sa akong papa ug sa iyang amahan ug sa iyang papa sab.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang paagi nga ang imong mga talento ug mga gasa nakapanalangin sa uban?

Modesinyo ko og antik nga panglumba nga motor nga makita sa tibuok kalibutan. Kon mahibaloan sa mga tawo nga ang akong studio sa pagdesinyo naa diay sa Utah, moresulta kini sa paghisgot bahin sa simbahan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagsimba ko sa Dios sumala sa pagmando sa akong kaugalingon nga tanlag.