mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Elcio

  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano
  • Elcio Romano

Mahitungod Nako

Duna koy degree sa Law ug MBA sa business management. Kanunay ko nga mo-surf, molangoy, magpraktis og Jiu Jitsu ug magdula og squash. Amahan ko ug nagsimba sa chapel nga duol sa templo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Tungod kay duna koy pagpamatuod nga kini nga simbahan tinuod ug ang organisasyon niini dinasig ug gipadayag sa Dios. Nahibaloan nako ang Simbahan pinaagi sa akong asawa. Gitudloan namo ang among mga anak, ug nagkat-on mi nga mahimong buotang mga tawo.

Personal nga mga Istorya

Makaistorya ka ba bahin sa imong bunyag?

Nabunyagan ko niadtong 2001. Talagsaon kadto. Ang tanan bag-o nako kay Katoliko gyud ko kaniadto. Ang akong pamilya ug asawa diha sa bunyag.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ward clerk ko. Nasayud ko nga anaa ko sa eksakto nga lugar.Ganahan kaayo ko sa Ebanghelyo ug nindot ang pamati sa pagserbisyo.