mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Ale Zumba

  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal
  • Alejandra Vidal

Mahitungod Nako

41 anyos ko, minyo dunay tulo ka mga anak. Ganahan kog mga hayop ug manalipod sa mga tawo. Ang akong pasyon mao ang pagsayaw, maong nagtrabaho isip Zumba instructor nga nakahatag nako og oportunidad nga makahatag og kahimsog ug kalipay sa mga tawo, ug ang akong motto mao ang: Kon naguol ka, SAYAW, kon nasakit ka, SAYAW, kon ikaw gi-indiyan , SAYAW, kon nasipyat,SAYAW ... well ... blah, blah, blah, SAYAW, SAYAW UG SAYAW!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nakahibalo ko sa simbahan sa gamay pa ko, hinoon paglabay sa panahon akong mabati nga siya mihimo sa sakto nga desisyon. Dili nako mahunahuna ang akong kinabuhi kon wala ang ebanghleyo ni Jesukristo, suporta kini sa akong kinabuhi ug nakahimo nako nga babaye, inahan, anak, igsoon, asawa, ug higala. Sa pagsugod nakog basa sa Basahon ni Mormon nindot nga istorya sa mga tawo, apan nagpasalamat ko sa Dios nga nasayud nga ang akong gibasa tinuod, ug ang nasulat nga mga pulong makatabang sa akong kinabuhi ug bahandi sa kahibalo ug bililhong mga leksyon. Talagsaon kini nga libro nga kada basa nako makat-on ko og bag-ong butang. Ganahan ko niini nga ebanghelyo tungod kay nagtudlo ni nako sa paghigugma sa akong silingan ug nasyud nga kon buhaton ko ang sakto ikauban ko ang akong mga mahal sa kinabuhi sa kahangturan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Duna koy oportunidad sa pagtudlo sa Simbahan, ug nakatabang nako nga molambo ug motabang sa uban. Karon ako ang director sa musika sa miting sa Dominggo, ganahan kog musika! Nagtudlo ko sa Adult Sunday School nindot nga makat-on sa matag leksyon ug nagtudlo ko kay kanunay kong makat-on. Ang akong relasyon ni Jesus nindot kaayo, nasayud ko siya akong igsoon ug higala, ug wala pasagdi sa lisud kaayong mga panahon.