mormon.org Në mbarë botën

Si do ta Ndriçoje Botën?

A je gati ta shijosh sa më shumë këtë periudhë Krishtlindjeje? Përpiqu të japësh ashtu si Jezusi dha, çdo personi një e nga një. Bashkohu me ne ndërsa marrim pjesë në nismën Ndriçoje Botën nëpër shtëpitë e komunitetet tona dhe përqark globit.

Ndriçoje Botën sot

Unë dua të:

Mormonët dhe Feja

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është emri zyrtar i fesë që zakonisht quhet Kisha Mormone. Ne besojmë së pari dhe mbi të gjitha se, Jezu Krishti është Shpëtimtari i botës dhe Biri i Perëndisë.

Ndërsa rrethanat dhe përvojat tona janë të ndryshme, mormonët janë të bashkuar nga një zotim ndaj Jezu Krishtit. Kjo faqe paraqet anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme që ndajnë historitë e tyre dhe tregojnë se çfarë do të thotë besimi i tyre për ta.

Mësoni më shumë rreth besimit tonë