mormon.org Në mbarë botën

A ka kufizime bazuar në racë ose ngjyrë lidhur me ata që mund t’i bashkohen Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe të kenë priftërinë?

Përgjigje Zyrtare

Nuk ka kufizime race apo ngjyre lidhur me ata që mund t’i bashkohen Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Nuk ka as kufizime race apo ngjyre lidhur me ata që mund të kenë priftërinë në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Një deklaratë zyrtare e Kishës thotë: “Çdo burrë besnik, i denjë në Kishë të mund të marrë priftërinë e shenjtë, me fuqi për ta ushtruar autoritetin e saj hyjnor dhe të gëzojë me të dashurit e tij çdo bekim që rrjedh prej saj, duke përfshirë bekimet e tempullit. Në përputhje me këtë, të gjithë anëtarët e denjë meshkuj të Kishës mund të shugurohen në priftëri pa dallim race apo ngjyre."
(Doktrina e Besëlidhje, Deklarata Zyrtare – 2, f. 349).

Gordon B. Hinkli, president i mëparshëm i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, e riafirmoi këtë parim kur fliste në Klubin Kombëtar të Shtypit në Uashington D.K.: “Ne besojmë te proverbi i vjetër se shumë duar bëjnë punë të lehtë. Ne kemi një priftëri vullnetare dhe çdo burrë i denjë është i përshtatshëm ta marrë këtë priftëri."

  • Jo, nuk ka. Unë mbaj Priftërinë, që është një bekim i jashtëzakonshëm për mua dhe familjen time. Për një periudhë kohe, kishte kufizime dhe duket se kishte disa ndjesi të këqija ndaj Kishës, por kijeni parasysh këtë… Në studimet e mia vetjake, nuk ka pasur asnjë Kishë apo besim në Shtetet e Bashkuara, ose kudo në botë në shekullin e fundit që nuk praktikoi ndonjë lloj veçimi ose diskriminimi. Njerëzit janë larg së qeni të përsosur (Që është arsyeja përse TË GJITHËVE na nevojitet ndikimi i një Perëndie të dashur në jetën tonë) Në mesin e viteve 1800, udhëheqës të kishës sonë vuajtën veçanërisht përndjekje të madhe ngaqë i lejuan skllevërit të jetonin dhe të kishin anëtarësi midis mormonëve dhe u lyen me zift, u mbuluan me pupla, u rrahën dhe madje u dëbuan nga shtëpitë e tyre prej kësaj. Në fakt, në 1844-ën kur Jozef Smithi (Profeti i parë i Kishës së Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme) hodhi kandidaturën për President të Shteteve të Bashkuara; një nga platformat e tij kryesore ishte që të hiqej skllavëria deri në vitin 1850. Kjo nuk u gëlltit shumë mirë në një shtet që kishte skllevër në pronësi. Si çdo fe tjetër, njerëzit përpiqen të bëhen më të mirë duke i jetuar plotësisht parimet që jepen mësim nga Shpëtimtari, që vjen rresht pas rreshti, rregull pas rregulli. Me gjithë këto që thamë, Kisha ka një deklaratë zyrtare që është e shtypur brenda shkrimit të shenjtë të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, e cila i shpall botës se Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme si një e tërë, nuk lejon asnjë formë diskriminimi ndaj ngjyrës kudo në kishë. Unë nuk jam në dijeni të shumë feve që e kanë një dokument zyrtar si ky të përfshirë në faqet e shkrimit të shenjtë që përdoret nga të gjithë shenjtorët e ditëve të mëvonshme. Ka një forcë të madhe në zbulesën vetjake dhe ajo mund t’u jepet të gjithë njerëzve që e kërkojnë Zotin dhe kanë dëshirë ta dinë vullnetin e Tij… Është mahnitëse!! Shfaq më shumë

Asnjë Rezultat