mormon.org Në mbarë botën

Lutemi ndani ndjenjat/dëshminë tuaj për Jozef Smithin.

  • Jozef Smithi ishte vetëm 14 vjec por me një besim të jashtëzakonshëm, sa bëri të mundur që për shkak të besimit të tij e gjithë bota sot mund të dijë me siguri që ai ishte me të vertetë nje Profet i Zotit. Unë e di, që edhe pse nuk e kam parë atë ne jetën time, as nuk kam qenë atje kur ai u lut në Korijen e Shenjte kur Ati Qiellor dhe Jezu Krishti iu shfaqën, e di me sigurinë më të madhe që ai me të vërtetë i pa ata. Dhe për shkak se ai i pa ata, ai dëshmoi, dhe për shkak se ai dëshmoi, unë jam lutur për të besuar atë ndodhi dhe dëshmi të atij Profeti. Shpreh mirënjohjen time për gjithcka që ai bëri për të rivendosur edhe një herë Kishën e vërtetë të Jezu Krishtit këtu në Tokë. Shfaq më shumë

Asnjë Rezultat