mormon.org Në mbarë botën

Lutemi ndani ndjenjat/dëshminë tuaj për Rivendosjen e Ungjillit.

  • Ka shumë njerëz, fe dhe besime në botë që kanë thënë tregime për Shpëtimtarin që viziton profetë në tokë, por unë nuk kam lexuar apo dëgjuar kurrë ndonjë tregim për një njeri që vizitohet edhe nga PERËNDIA EDHE nga JEZU KRISHTI, që është ajo që i ndodhi Jozef Smithit. Nënteksti te kjo është I FUQISHËM!! Mesazhi ishte aq i rëndësishëm saqë Krishti solli Atin e Tij me vete!! Unë i ftoj të gjithë ata që kanë mendje kureshtare, të mësojnë më shumë rreth këtyre ngjarjeve që çojnë te rikthimi i Kishës së vërtetë të Krishtit. … dhe le ta ndryshojë kjo jetën tuaj siç e ka ndryshuar timen!! Shfaq më shumë

Asnjë Rezultat