mormon.org Në mbarë botën
Rachel: Albania, Shqiperia, misionare, Shqip, Mormon.

Përshëndetje, unë jam Rachel

Rreth Meje

Unë jam një studente tani. Kam shumë dëshirë të vazhdoj ta udhëtoj botën. Kam vizituar shumë vendet të bukura - një prej tyre ishte Shqipëria. Shërbeva si misionare vullnetare për Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ishte një përvoje e bukur. Unë ua mësoja njerëzve mësimet e Jezu Krishtit. Kam parë bekimet dhe lumturi në jetën time kur u bindem mësimëve dhe urdërimëve të Jezu Krishtit. E di se kjo është udha drejt lumturisë në këtë jetë dhe udha me anë të së cilës ne mund të jetojmë me familjet tona për gjithmonë.

Përse Jam Mormon

Për mua, unë jetova parimet e Kishës, dhe zbulova që isha më e lumtur në jetën time; problemat dhe sfidat e përditshme ishin bërë më të lehtë; dhe u ndjeva Zotin më pranë meje. Unë lutesha shumë fort për të ditur nëse kjo kishë është kisha e Zotit, dhe u ndjeva paqe dhe qetësi, dhe e di se kjo kishë është e vërtetë. Vazhdoj të jetoj parimet e Kishës, dhe vazhdoj të lutem që të di ajo që Zoti do që unë të bëj. Shikoj se jam edhe më e lumtur, dhe më e bekuar. Jeta gjithëmonë ka sfida, por me Zotin pranë nesh, mund të kalojmë mirë. E di se kjo kishë është mënyra sesi ne mund të jemi të lumtur, dhe të bekuar.

Si e jetoj unë besimin tim

Unë përpiqem ta ndjek shembullin e Jezu Krishtit, dhe t'i mbaj urdhërimet e Tij. Për shembull, unë marr pjesë në kishë çdo të dielen, dhe lexoj shkrimet të shenjta dhe lutem për ditë. Përpiqem që t'i ndihmoj ata që kanë nevojë, siç bëri Jezusi. Bërja e këtyre urdhërimëve është e thjesht, por ka pasojat të mira dhe të mrekullueshme në jetën time dhe në jetën e të tjerëve. Jam mirënjohëse që ungjillin e Jezu Krishtit është një mënyre e jetëse.