mormon.org Në mbarë botën

Si do ta Ndriçoje Botën?

Bashkohu me mijëra njerëz më 1 dhjetor për të gjetur dhe për t’u shërbyer njerëzve në nevojë. Dërgo një mesazh miqësor, ndihmo një fqinj ose bëj një dhurim për dikë nëpër botë. Një vepër e thjeshtë mirësie mund ta përhapë dritën e Krishtit. #NdriçojeBotën

Unë dua të:

Mormonët dhe Feja

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është emri zyrtar i fesë që zakonisht quhet Kisha Mormone. Ne besojmë së pari dhe mbi të gjitha se, Jezu Krishti është Shpëtimtari i botës dhe Biri i Perëndisë.

Ndërsa rrethanat dhe përvojat tona janë të ndryshme, mormonët janë të bashkuar nga një zotim ndaj Jezu Krishtit. Kjo faqe paraqet anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme që ndajnë historitë e tyre dhe tregojnë se çfarë do të thotë besimi i tyre për ta.

Mësoni më shumë rreth besimit tonë