ตรงไปที่เนื้อหาหลัก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
พูดคุยกับเรา

โจเซฟ สมิธ

โจเซฟ สมิธ: ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ภาคตะวันตกของรัฐนิวยอร์กในต้นทศวรรษ 1800 รู้กันว่าเป็น “Burned Over District” ความกระตือรือร้นเรื่องศาสนารุนแรงมาก หลายศาสนาส่งบาทหลวงไปหาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเพื่อชักชวนเข้ามาในกลุ่มของตน มากจนน่าจะไม่หลงเหลือใครให้เปลี่ยนใจเลื่อมใส นั่นเป็นเวลาและสถานที่แห่งความสันสนวุ่นวายทางศาสนา

นี่คือสภาวะแวดล้อมที่โจเซฟ สมิธ จูเนียร์บุตรชายของโจเซฟกับลูซี แม็ค สมิธถือกำเนิด ครอบครัวใหญ่ของเขาพบว่าตนเองอยู่ท่ามกลางยุคฟื้นฟูศาสนาครั้งนี้ พวกเขาต้องการดำเนินชีวิตให้ดีแต่ไม่แน่ใจว่านิกายต่างๆ ที่แข่งขันกันอยู่นี้นิกายใดถูกต้องและควรนับถือ สมาชิกในครอบครัวของโจเซฟเอนเอียงไปตามศาสนาต่างๆ แต่ไม่มีใครรู้สึกมั่นใจเลยว่าศาสนาของตนเป็นศาสนจักรที่แท้จริงของพระคริสต์

สมาชิกศาสนจักรมอรมอนแบ่งปันความรู้สึกและประจักษ์พยานเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ