Hoppa över navigering
Våra medlemmar
Våra värderingar
Vår tro
Besök oss
.
Chatta med oss

Frihet att välja

Handlingsfrihet är en del av Guds plan

Föreställ dig att du går ut för att äta och beställer en sallad, men servitören säger att du inte får beställa den utan måste beställa soppan istället. Hur skulle det kännas? Valet mellan soppa eller sallad är rätt banalt, men det visar på ett karaktärsdrag i den mänskliga naturen: Vi gillar inte att andra fattar beslut som vi är kapabla att fatta själva. Vi motsätter oss tvång. Även när vi står inför viktigare beslut, beslut som har moraliska följder, är det viktigt att vi väljer själva. Gud gav oss handlingsfrihet och respekterar alltid vår frihet att fatta egna beslut. Vi är ”ansvariga” för våra val (Läran och förbunden 101:78) och vi kommer alltid att möta konsekvenserna för de val vi gör, både bra och dåliga, men Gud har aldrig godkänt tvång. Faktum är att Gud fostrar frihetens anda och han vet att människans ande måste vara fri för att på bästa sätt kunna tjäna och tro på honom. Han sade till Adam och Eva att de inte skulle äta den förbjudna frukten, men han sade också: ”Dock får du själv välja” (Moses bok 3:17).

Det är viktigt att inte begränsa andras frihet i vår strävan efter vår egen. Även när vi känner att vårt sätt att tänka är för någon annans ”bästa” är det viktigt att komma ihåg att alla har rätt till sin egen uppfattning och tro.