Hoppa över navigering
Chatta med oss

Fortsatt utbildning

Inhämta kunskap

Hur många saker har vi som kommer med en livstids garanti? Om vi har tur kanske ett set med vassa knivar, ett köksbord eller en samling verktyg. Men vilka av våra ägodelar har en evig garanti? Joseph Smith lärde att ”oavsett vilken grad av intelligens vi uppnår i detta liv, kommer den att följa med oss i uppståndelsen”, vilket betyder att det vi lär oss här kommer att följa med oss och vara till nytta för oss även efter vårt jordiska liv (Läran och förbunden 130:18). Gud förväntar sig att vi lär oss så mycket vi kan — på skolan, på arbetet och på egen hand. Om vi gör det hjälper det oss igenom livets utmaningar, för oss närmare honom och förbereder oss för det kommande livet.