Hoppa över navigering
Chatta med oss

Att tjäna andra

Vi kan alla tjäna

Jesus Kristus sade: ”Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner” (Johannesevangeliet 15:13). Det betyder inte att vi måste dö för att visa vår kärlek till våra vänner. Vi ger vårt liv varje gång vi sätter någon annans behov före våra egna. (Och ”vännerna” som ovanstående skriftställe talar om kan betyda alla som vi möter, eftersom Jesus också befallde oss att ”älska varandra”.)

Vi ger vårt liv genom att tjäna andra. Kyrkans medlemmar får många tillfällen att tjäna. Vi kan hjälpa våra grannar i det lilla, vara aktiva i samhällstjänst, utföra våra ansvar inom vår lokala församling eller bidra till kyrkans storskaliga humanitära arbete. Oavsett vidden av det vi gör leder det till att vi gläds åt kontakten med våra bröder och systrar och det påminner oss om att Gud ofta ger oss möjlighet att vara svaret på någons bön.