Hoppa över navigering
Våra medlemmar
Våra värderingar
Vår tro
Besök oss
.
Chatta med oss

Släktforskning

Varför släktforskning är viktigt

Vi som har trollbundits av släktforskning vet hur roligt det kan vara. Men det är inte därför vi har det största genealogiska biblioteket i världen eller varför 13 miljoner mormoner uppmuntras att söka efter sina rötter. Snarare är det för att vi drivs av vår tro som lär att äktenskapet och familjen kan fortsätta efter detta liv. Men det kan bara ske om familjen beseglas till varandra i ett av Herrens heliga tempel som finns runt om i världen och förenas för all evighet.

Det är inget problem för oss som lever i dag och har möjlighet att beseglas i ett tempel, men tänk på alla våra förfäder som inte hade möjlighet att ta emot förrättningar som dopet eller välsignelsen av att kunna bli en evig familj! Är det logiskt att Gud bara säger: ”Så synd, otur!” Naturligtvis inte. När Kristus grundade sin kyrka i forna dagar var ställföreträdande dop och bruket att utföra dop och andra förrättningar för döda förfäder en del av den. ”Vad uppnår annars de som döper sig för de dödas skull? Om döda inte alls uppstår, varför döper man sig då för deras skull?” (1 Korintierbrevet 15:29). När Kristus återupprättade sin ursprungliga kyrka till jorden genom profeten Joseph Smith upprättade han också det forntida bruket att utföra dessa förrättningar för våra avlidna förfäder i heliga tempel. Jesu Kristi evangelium har samma välsignelser tillgängliga i dag i heliga tempel.

Släktforskning är något vi måste göra innan vi kan utföra tempeltjänsten för våra döda förfäder. Vi gör det för att lära känna deras namn och andra uppgifter så att dessa tempelförrättningar kan utföras för våra avlidna släktingar. Våra förfäder undervisas sedan om evangeliet i andevärlden och kan välja att ta emot eller förkasta arbetet som utförs för dem. Moder Teresa sade en gång att ”ensamhet och känslan av att vara oönskad är den mest fruktansvärda av all fattigdom”. Tanken på att ensamhetens fattigdom — att känna sig oönskad och åtskild från nära och kära — kan sträcka sig bortom det här livet är verkligen sorgligt och något som tempeltjänsten kan hindra.