Hoppa över navigering
Våra medlemmar
Våra värderingar
Vår tro
Besök oss
.
Chatta med oss

Missionsarbete

En missionerande kyrka

Föreställ dig att du upptäckte botemedlet för cancer. Hur ivrigt skulle du sprida nyheten av din upptäckt? Vilka skulle du berätta det för? Jesu Kristi evangelium är botemedlet för så många av livets lidanden att mormonerna vill dela med sig av det eviga livets glada nyhet med samma iver.

Herrens kyrka har alltid varit en missionärskyrka. Jesu Kristi liv var ett fullkomligt exempel på missionsarbete. Under sin jordiska verksamhet undervisade han ständigt om evangeliet, oavsett plats och person. Jesus undervisade lärda män i templet, syndarna, de trofasta och de otroende. Han kallade också apostlar och andra lärjungar till att predika evangeliet så att fler människor kunde höra talas om välsignelserna som hans evangelium gav. De predikade för det mesta under Kristi liv för sitt eget folk judarna. När Jesus hade uppstått besökte han sina apostlar och skickade ut dem för att predika för icke-judarna. Han befallde dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen” (Markusevangeliet 16:15).