Hoppa över navigering
Våra medlemmar
Våra värderingar
Vår tro
Besök oss
.
Chatta med oss

Medborgaranda

Delta i ditt samhälle

Vår tro på Gud motiverar oss att bry oss om medborgarna i vårt land, vår kommun och vår stad. Om vi ser på det stora hela kommer vi ihåg att alla är Guds söner och döttrar — bokstavligen bröder och systrar. Genom att vara goda medborgare gör vi världen omkring oss vackrare, fridfullare och rättvisare för vår egen familj och för våra medmänniskor.

Hur kan vi hjälpa till i vårt eget samhälle? Vad kan vi göra för att göra vårt eget land till en bättre plats? Vi kan vara en god medborgare genom att helt enkelt sätta oss in i politiska frågor så att vi kan rösta kunnigt eller anordna en fotbollsturnering så att barnen i vårt samhälle har något roligt och säkert att göra efter skolan. Eller så kan vi försöka lösa större problem som vår stad eller kommun står inför, som att hitta sätt att minska brottsligheten eller förbättra det lokala biblioteket. Hur vi än väljer att förbättra världen omkring oss kan vi vara säker på att ”när vi är i våra medmänniskors tjänst, är vi endast i vår Guds tjänst” (se Mosiah 2:17).