Hoppa över navigering
Våra medlemmar
Våra värderingar
Vår tro
Besök oss
.
Chatta med oss

Guds
lycksalighetsplan

”Var kom jag ifrån och varför?”

Ditt liv började inte när du föddes och tar inte slut när du dör. Innan du kom till jorden levde din ande med din himmelske Fader, som skapade dig. Du kände honom och han kände och älskade dig. Det var en lycklig tid, en tid när du lärde dig om Guds lycksalighetsplan och vägen till sann glädje. Men precis som de flesta av oss en dag måste lämna hem och föräldrar när vi växer upp, visste Gud att du behövde göra samma sak. Han visste att du inte kunde fortsätta att utvecklas om du inte lämnade honom ett tag. Så han lät dig komma till jorden för att erfara glädjen — och smärtan — som en fysisk kropp skänker.

En sak som gör det här livet så svårt ibland är att vi inte längre är i Guds fysiska närhet. Och dessutom kommer vi inte ihåg vårt förjordiska liv, vilket innebär att vi måste handla i tro, utan att se. Gud sade inte att det skulle vara lätt, men han lovade att hans Ande skulle vara hos oss när vi behövde honom. Det kanske känns ensamt ibland, men vi är aldrig utan hans hjälp.