Hoppa över navigering
Våra medlemmar
Våra värderingar
Vår tro
Besök oss
.
Chatta med oss

Joseph Smith

Joseph Smith: En Guds profet

Västra delen av staten New York i Förenta staterna kallades i början av 1800-talet för ”Eldsvådedistriktet”. Religionsivern var intensiv. Många religioner skickade präster för att utöka sin flock. Det kom så många att det knappt fanns några kvar att omvända. Det var en tid och plats präglad av teologiskt tumult.

Det var då Joseph Smith Jr, son till Joseph och Lucy Mack Smith, föddes. Hans stora familj befann sig mitt i denna religiösa väckelse. De ville följa Gud, men visste inte vilken av de motstridande kyrkorna som var den rätta. Några i Josephs familj vägde åt en viss religion, andra åt en annan, men ingen visste med säkerhet att deras kyrka var Kristi sanna kyrka.

Medlemmar i mormonkyrkan berättar om sina känslor inför och vittnesbörd om profeten Joseph Smith.