Hoppa över navigering
Våra medlemmar
Våra värderingar
Vår tro
Besök oss
.
Chatta med oss

Jesus Kristus

Jesus Kristus, vår Frälsare

Jesus Kristus är världens Frälsare och Guds Son. Han är vår Återlösare. Bibeln lär oss att Jesu Kristi mor var Maria, att hans jordiske far var Joseph, att han föddes i Betlehem och växte upp i Nasaret och arbetade tillsammans med Joseph som snickare. När han fyllde 30 påbörjade han en tre år lång verksamhet då han undervisade, välsignade och helade människorna i det heliga landet. Han upprättade också sin kyrka och gav sina apostlar ”makt … och kraft” (Lukasevangeliet 9:1) som hans medhjälpare i verket.

Men vad innebär det när vi hävdar att han är världens Frälsare? Återlösare? Båda dessa titlar syftar på sanningen att Jesus Kristus är den enda vägen tillbaka till vår himmelske Fader så att vi kan bo hos honom igen. Jesus led och korsfästes för världens synder och gav därigenom alla Guds barn omvändelsens och förlåtelsens gåva. Det är bara hans barmhärtighet och nåd som kan frälsa oss. Hans påföljande uppståndelse gjorde det möjligt för varje person att också övervinna den fysiska döden. Dessa händelser kallas för försoningen. Kort sagt räddar Jesus Kristus oss från synd och död. På grund av det är han bokstavligen vår Frälsare och Återlösare. I framtiden kommer Jesus Kristus att återvända för att regera på jorden i fred under tusen år. Jesus Kristus är Guds Son och han kommer att vara vår Herre för alltid.