Hoppa över navigering
Våra medlemmar
Våra värderingar
Vår tro
Besök oss
.
Chatta med oss

Stärka familjer

Familjen har en central roll i Guds plan

Det säger sig självt att det är en stor fördel för en person att komma från ett kärleksfullt och stöttande hem. Många finner fortfarande framgång trots att de kommer från ett mindre idealiskt familjeförhållande, men när våra grundläggande behov möts, när vi vet att våra föräldrar älskar oss och när vi får tillfälle att lära oss livets läxor i hemmet är det dagliga livets utmaningar lättare att möta. Det är också troligt att du som vuxen vill att din familj ska ha ett lyckligt hem.

Det är inte så av en slump. Gud delade in oss i familjer så att vi kunde växa upp i glädje och säkerhet och så att vi kunde lära oss att älska andra osjälviskt — det är nyckeln till sann glädje. Det bästa stället att lära sig att älska andra på det sätt som vår himmelske Fader älskar var och en av oss är inom familjen.

Guds kyrka finns till för att hjälpa familjer få eviga välsignelser. Vi tror att den största välsignelsen han kan ge oss är förmågan att återvända för att bo hos honom i himlen tillsammans med vår familj. Vi följer vår himmelske Faders vilja eftersom det är på det sättet vi kan uppnå den välsignelsen.

Vi tillhör alla Guds familj

När vi kallar andra medlemmar i kyrkan för ”broder” Nilsson eller ”syster” Karlsson så menar vi vad vi säger. Vi tror att var och en av oss — även de som inte är medlemmar i vår kyrka — bokstavligen är vår himmelske Faders son eller dotter (Hebreerbrevet 12:9) och därför också våra himmelska syskon. Vi älskades och undervisades av vår himmelske Fader i en evig familj innan vi kom till jorden. Så vi är förenade med något som sträcker sig bortom detta liv. Om du verkligen kände att din granne eller din arbetskamrat var din bror eller syster, skulle du då behandla dem annorlunda? På samma sätt skulle kunskapen om att din jordiska familj har ett evigt värde hjälpa dig att behandla dem bättre också.

Familjen kommer först

Vi kanske hade turen att växa upp i en lycklig och trygg familj med två kärleksfulla föräldrar. Vi kanske inte hade det, utan det var tufft att växa upp utan den kärlek och det stöd vi så gärna ville ha. Det är också troligt att du som vuxen vill att din familj ska ha ett lyckligt hem. Det är inte alltid lätt att hålla friden i hemmet, men i Guds återställda kyrka är äktenskapet och familjen den viktigaste sociala enheten både nu och för evigt.

De som har överlevt en katastrof säger aldrig: ”Allt jag kunde tänka på under jordbävningen var mitt bankkonto.” De säger nästan alltid: ”Allt jag kunde tänka på var min hustru och mina barn.” Vi borde inte behöva drabbas av en katastrof för att inse att det är så. Men alltför ofta ger vi vårt arbete, vår nöjeslust och till och med andra människors behov utanför familjen all vår uppmärksamhet. I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kommer familjen först.