Hoppa över navigering
Chatta med oss

Återställelsen av
Jesu Kristi kyrka

Kristus grundade sin kyrka på jorden

”Jag är vägen och sanningen och livet” (Johannesevangeliet 14:6) sade Kristus till sina efterföljare under sin korta men kraftfulla jordiska verksamhetstid. Det var ett tidsenligt och nödvändigt budskap eftersom många hade slutat att följa Guds bud under århundradena innan han föddes till jorden. Kristus förde tillbaka ljuset till världen när han förkunnade sitt evangelium på samma sätt som han hade förkunnat det för forntida profeter som Abraham, Isak och Mose. Han valde tolv män som apostlar — bland annat Petrus, Jakob och Johannes — och lade händerna på deras huvud och gav dem myndigheten som kallas för prästadömet så att de kunde utföra dop, leda hans kyrka och predika hans ord för hela världen.

Trots hans stora inflytande och många mirakel förkastades han slutligen och korsfästes. Efter sin död fortsatte hans modiga och trofasta apostlar utan honom, döpte nya medlemmar och etablerade flera församlingar.

Det stora avfallet

Trots Kristi apostlars och deras trogna efterföljares tappra arbete började den ursprungliga kyrkan som Kristus återställde att vittra sönder. Medlemmar utsattes för svår förföljelse och alla utom en av apostlarna led martyrdöden. Den här perioden kallas för det stora avfallet, när folk avföll (2 Tessalonikerbrevet 2:1-3) från evangeliet som Kristus upprättade. Myndigheten som apostlarna hade att förläna prästadömsnycklar och ta emot uppenbarelse från kyrkan förlorades tillsammans med många dyrbara läror. Felaktiga representationer av hans undervisning smög sig in i kyrkan vilket ledde till stridande uppfattningar och förlorade sanningar. Vi kallar denna period för det stora avfallet.

Utan myndighet eller gudomlig vägledning var det svårt för kristendomen att överleva utan stridande meningar om till och med evangeliets mest grundläggande lära. Utan prästadömets myndighet och det fullständiga evangeliet var människan tvungen att förlita sig på mänsklig visdom för att tolka skrifterna, principer och förrättningar. Många felaktiga uppfattningar lärdes ut som sanning och mycket av det vi känner till om Gud Faderns, hans Son Jesu Kristi och den Helige Andens sanna natur och egenskaper gick förlorad. Viktiga lärosatser som tro, omvändelse, dop och den Helige Andens gåva förvanskades och andra viktiga lärosatser försvann helt.

Årtionden senare insåg inspirerade män, som Martin Luther och Jean Calvin, att bruk och lärosatser hade förändrats eller gått förlorade och de försökte reformera de kyrkor som de tillhörde. Men utan myndigheten som Herren Jesu Kristi apostlar hade haft kunde hans evangelium och kyrka inte få tillbaka det de förlorat.