Pomiń
Poczatuj z nami

Służba innym

Wszyscy możemy pomagać.

Jezus Chrystus powiedział: „Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich” (Ew. Jana 15:13). Nie oznacza to, że musimy umrzeć, aby okazać miłość naszym przyjaciołom. Poświęcamy swoje życie za każdym razem, kiedy przedkładamy potrzeby drugiej osoby ponad własne. („Przyjaciółmi”, o których mowa w tym fragmencie, mogą być wszyscy ludzie, jakich spotykamy, ponieważ Jezus nakazał nam również, żebyśmy „się wzajemnie miłowali”).

Poświęcamy swoje życie poprzez pomoc innym. Członkowie Kościoła mają wiele sposobności, by służyć innym. Możemy pomagać w drobnych aktach uprzejmości wobec naszych sąsiadów, uczestniczyć w projektach działań na rzecz społeczności lokalnej, wypełniać obowiązki w naszej gminie wyznaniowej lub składać datki na rzecz wielkich kościelnych projektów pomocy humanitarnej. Te działania, małe czy duże, dają nam poczucie braterstwa z naszymi braćmi i siostrami i uświadamiają nam, że Bóg posyła nas jako odpowiedź na czyjąś modlitwę.